messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 0982.873.883
Hỗ trợ tư vấn: 0982.873.883

Quy trình thi tuyển Kho bạc nhà nước 2024

Tất cả thông tin về quy trình thi tuyển Kho bạc nhà nước 2024, vẫn áp dụng theo hình thức thi cũ trước khi chuyển sang kì thi kiểm định chất lượng đầu vào. Dự kiến hoàn thành kì tuyển dụng trong quý 2

Kho bạc nhà nước 19/2/2024 chính thức lên thông tin tuyển dụng năm 2024 với 601 chỉ tiêu trên toàn quốc. Đây là cơ hội cuối cùng cho ứng viên cho giai đoạn này bởi chỉ tiêu đã được tổng hợp cho đến năm 2026, nếu lỡ đợt tuyển này, rất có thể ứng viên phải chờ 2-3 năm mới có đợt tuyển dụng tiếp theo. Cùng UB Academy tìm hiểu quy trình thi tuyển Kho bạc nhà nước 2024 có điểm gì mới so với các năm trước?

Cuối năm 2023, Bộ Nội vụ ra công văn quy định về kì thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức thay thế cho hình thức thi Vòng 1 như cũ. Tuy nhiên, kì thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức dự kiến vào tháng 7 và tháng 11 từ năm 2024. Được hiểu rằng kì thi tuyển Công chức Kho bạc nhà nước tổ chức trước tháng 7/2024 sẽ thi theo hình thức cũ. Ứng viên cần sẵn sàng hồ sơ và kiến thức để tận dụng cơ hội này.

>> Xem thêm: KHO BẠC NHÀ NƯỚC CHÍNH THỨC CÔNG BỐ KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG 2024

I. Vòng hồ sơ

1. Điều kiện chung

 • Người đăng ký dự tuyển công chức phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam
 • Đủ 18 tuổi trở lên
 • Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ
 • Có văn bằng/ chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt
 • Đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ

2. Điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ

2.1. Về trình độ chuyên môn

Vị trí chuyên viên nghiệp vụ: Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong đó có tên ngành/ chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Luật Kinh tế, Luật Tài chính, Luật Hành chính, Luật Thương mại, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Tín dụng, Đầu tư, Ngân sách, Thuế, Hải quan, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh.

Kho bạc nhà nước 2024 chính thức chấp nhận ngành Luật.

Vị trí Kế toán viên: Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính. Trong đó, các trường hợp được xem xét để tham gia thi tuyển vị trí Kế toán viên bao gồm: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên với tên chuyên ngành ghi trên văn bằng, phụ lục văn bằng, bảng điểm có cụm từ kế toán, kiểm toán, tài chính thì được xem xét để tham gia thi tuyển vị trí Kế toán viên (ví dụ: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán; Kế toán, kiểm toán và phân tích; Tài chính công; Quản trị tài chính; Quản lý tài chính công; Phân tích tài chính; Phân tích chính sách tài chính; Đầu tư tài chính; Tinh học Tài chính - Kế toán;...). Trong đó không bao gồm các chuyên ngành về Ngôn ngữ (ví dụ: Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng...)

Vị trí Chuyên viên tin học: Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong đó có tên ngành/ chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Tin học, Điện tử học, Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ truyền thông, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ thuật máy tính, Tin học ứng dụng, Toán ứng dụng, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Quản lý công nghệ thông tin, Quản lý hệ thống thông tin, Toán tin, Sư phạm tin học, Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử- viễn thông, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật mật mã.

Vị trí văn thư viên: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ.

2.2. Về trình độ Ngoại ngữ, tin học

a) Trinh độ ngoại ngữ

- Đối với thi sinh dăng ký dự thi vị trí Chuyên viên nghiệp vụ (KBNN Hà Noi, KBNN Thành phố Hồ Chí Minh), Chuyên viên Tin học (Cơ quan KBNN): Thí sinh có khả năng sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 trở lên theo quy định tại Thông tư sổ 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Đối với thí sinh đăng ký dự thi vị trí Chuyên viên nghiệp vu, Chuyên viên tin hoc (KBNN tinh, thành phố còn lại) và Kể toán viên: Thí sinh có khả năng sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDÐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số dổi với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm (gồm KBNN Bắc Kạn, KBNN Hà Giang. KBNN Lang Sơn, KBNN Tuyên Quang).

- Vị trí Văn thư viên không phải thi ngoại ngữ.

b) Trình độ tin học

- Vi trí Chuyên viên nghiệp vụ, Chuyên viên tin học và Kế toán viên: Thi sinh có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Chính sách ưu tiên trong tuyển dung

Thực hiện theo quy định tại điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ. Hồ sơ xác định ưu tiên trong tuyển dụng như sau:

a) Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2.

Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2.

Các đối tượng trên nộp bản sao (không cần chứng thực) giấy tờ các loại có xác nhận là:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động; Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ; Thẻ (thương binh, bệnh binh…); Quyết định được hưởng chính sách là thương binh; Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học.

- Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu đãi do Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện trở lên xác nhận.

b) Đối với Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2.

Các đối tượng trên nộp bản sao (không cần chứng thực) giấy tờ sau:

Quyết định xuất ngũ hoặc các giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân; giấy tờ xác nhận đã tốt nghiệp các khóa đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị.

c) Đối với người dân tộc thiểu số: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2 và phải nộp bản sao (không cần chứng thực) giấy tờ sau:

Giấy khai sinh của thí sinh ghi rõ dân tộc thiểu số. Trong trường hợp giấy khai sinh của thí sinh không ghi rõ thành phần dân tộc, đề nghị thí sinh bổ sung căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân của thí sinh đăng ký dự tuyển (áp dụng theo Công văn số 1446/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc xác nhận thành phần dân tộc).

- Thông tin đối tượng được ưu tiên phải được kê khai trên Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp kê khai bổ sung sau khi hết hạn nộp hồ sơ sẽ không được tính cộng điểm ưu tiên.

Lưu ý: Hồ sơ ưu tiên nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

4.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức:

Những người có đủ các điều kiện nếu tham gia dự tuyển phải nộp hồ sơ dự tuyển công chức trực tiếp cho đơn vị tuyển dụng thuộc Tổng cục Thuế. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 đơn vị, cụ thể mỗi bộ Hồ sơ gồm các thành phần tài liệu sau:

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục đính kèm. Người dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn, phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký và phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật; trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(2) Bản chụp văn bằng tốt nghiệp và kết quả học tập (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp): bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y.

- Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, khi nộp hồ sơ dự tuyển thí sinh cần nộp bản photo văn bằng và bảng kết quả học tập (tất cả kèm bản dịch sang tiếng Việt công chứng) và bản photo giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định.

(3) Đối với thí sinh được miễn thi ngoại ngữ: yêu cầu thí sinh nộp bản chụp (bản photo) một trong các giấy tờ sau:

 • - Bằng tốt nghiệp đối với người dự tuyển có văn bằng do cơ sở giáo nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định khi nộp hồ sơ theo quy định tại mục (2) nêu trên.
 • - Bằng tốt nghiệp đối với người dự tuyển đã tốt nghiệp Đại học, sau Đại học chuyên ngành về ngoại ngữ,
 • - Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số, giấy tờ chứng minh là người dân tộc thiểu số.

(4) Đối với người dự tuyển là đối tượng ưu tiên tuyển dụng thì nộp thêm các giấy tờ theo quy định tại mục 3 Phần IV về Ưu tiên trong tuyển dụng.

(5) Ba phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận (thí sinh hoặc thân nhân); 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian gần nhất, từ 03 tháng tính đến thời điểm thông báo.

Lưu ý:

* Người dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ đăng ký dự tuyển. Sau khi có kết quả thi, nếu trúng tuyển thí sinh phải nộp đầy đủ văn bằng tốt nghiệp và bảng kết quả học tập theo ngạch đăng ký dự tuyển, văn bằng được miễn thi ngoại ngữ hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc (nếu được miễn thi ngoại ngữ) theo quy định.

 * Người dự tuyển không phải nộp Giấy khám sức khỏe, Sơ yếu lý lịch, Giấy khai sinh khi nộp hồ sơ dự tuyển.

4.2. Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển:

(1) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

a) Bản sao chứng thực: Văn bằng tốt nghiệp và bảng kết quả học tập, văn bằng được miễn thi ngoại ngữ hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc, giấy tờ chứng minh là người dân tộc thiểu số (nếu được miễn thi ngoại ngữ) theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

(2) Đối với thí sinh tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài, khi trúng tuyển, thí sinh phải nộp giấy công nhận văn bằng tương đương với trình độ đào tạo quy định tại Khung trình độ Quốc gia Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định. Trường hợp không có giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng sẽ không được tuyển dụng.

(3) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

5. Thời gianđịa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày trong giờ hành chính, kể từ ngày 14/3/2024 đến hết ngày 12/4/2024. Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức:

 • Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan KBNN: Thí sinh nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại cơ quan KBNN.
 • Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào KBNN tỉnh, thành phố: thí sinh nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại KBNN nơi đăng ký dự tuyển.

Lệ phí đăng ký dự tuyển:

 • Người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển là 300.000đ/người.
 • Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, KBNN không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

Lưu ý:

 • Mỗi thí sinh chỉ được nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí dự tuyển tại 01 KBNN nơi có chỉ tiêu tuyển dụng.
 • KBNN không hoàn trả lại bộ Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển mà thí sinh đã nộp

II. Vòng thi tuyển

Thí sinh tham gia thi tuyển công chức được thực hiện theo hai vòng thi:

1. Vòng 1

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính

- Nội dung thi và thời gian thi: gồm 2 phần

Phần I: Kiến thức chung (60 câu hỏi, thời gian thi là 60 phút) về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Phần II: Ngoại ngữ, thi Tiếng Anh (30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam:

+Trình độ bậc 3 đối với ngạch Chuyên viên;

+ Trình độ bậc 2 đối với ngạch Kế toán viên.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

2. Vòng 2

- Hình thức thi: Thi viết

- Thời gian thi: 180 phút

- Nội dung thi: Nghiệp vụ chuyên ngành

+ Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ: 

 • Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015

 • Nghị định số 163/2016 NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một sốđiều Luật Ngân sách nhà nước

 • Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019

 • Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Đầu tư công

+ Vị trí Kế toán viên: 

 • Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015

 • Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015

 • Nghịđịnh số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quyđịnh chi tiết một số điều của Luật Kế toán

+ Vị trí Chuyên viên tin học phần mềm và cơ sở dữ liệu:

• Kiến thức tổng quan về kiến trúc máy tính
• Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C
• Kiến thức cơ bản về câu lệnh truy vấn dữ liệu

+ Vị trí Chuyên viên tin học quản trị hạ tầng:

• Kiến thức tổng quan về kiến trúc máy tính
• Kiến thức cơ bản về mạng: Mô hình OSI, phân loại mạng (mạng Bus, Star, Ring) • Kiến thức cơ bản về hệ điều hành Window Server

+ Vị trí văn thư viên:

• Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011
• Nghiệp định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
• Nghị định số 99/2016 NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu

2. Xác định, thông báo thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức Kho bạc nhà nước năm 2024

Xác định, thông báo thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 16 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

3. Thời gian và địa điểm thi tuyển Kho bạc nhà nước tuyển dụng năm 2024 như thế nào?

Theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 262/QĐ-BTC năm 2024 có nêu rõ thời gian và địa điểm thi tuyển Kho bạc nhà nước tuyển dụng năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức: Quý II/2024.

- Địa điểm thi tuyển: Địa điểm cụ thể do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định.

- Công tác tổ chức thi tuyển được chia thành 02 khu vực để đảm bảo tỉnh thần tiết kiệm, nhanh gọn, an toàn, cụ thể:

+ Khu vực Miền Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) bao gồm chỉ tiêu tuyến dụng của 24 tỉnh (Bắc Kạn, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Ninh Binh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Trị. Sơn La, Thừa Thiên Huế. Thái Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Yên Bái) và cơ quan KBNN; tổ chức tại Hà Nội với 157 chỉ tiêu.

+ Khu vực Miền Nam (Từ Đà Nẵng trở vào) bao gồm chỉ tiêu tuyển dụng của 30 tỉnh (An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang. Thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Vĩnh Long); tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với 444 chỉ tiêu.

III. Lộ trình ôn thi Kho bạc nhà nước - Cam kết qua vòng 1

Đặc biệt, chương trình ưu đãi dành riêng cho khu vực miền Nam lên đến 2 TRIỆU ĐỒNG trên học phí khoá học. Chi tiết chương trình tại: [MIỀN NAM] Ưu đãi lên đến 2 TRIỆU ĐỒNG khoá học Luyện thi Kho bạc nhà nước 2024

UB Academy đồng hành cùng ứng viên trên con đường sự nghiệp mơ ước.

Để có thể ôn luyện đạt kết quả tốt nhất, bạn có thể tham khảo Khóa luyện thi cấp tốc Kho bạc nhà nước do UB Academy trực tiếp tổ chức.

Kết thúc khoá học, học viên sẽ đạt được điều gì?

 • Nắm vững kiến thức thi, đảm bảo 100% ứng viên vượt qua Vòng 1 và điểm số cạnh tranh ở Vòng 2
 • Luyện đề bám sát đề thi thực tế, luyện những bộ đề CHẮC CHẮN SẼ GẶP trong kỳ thi;
 • Vượt qua được mức điểm liệt;

Đăng ký tư vấn để UB Academy có thể tư vấn và xây dựng lộ trình học tập phù hợp với bạn nhất! Cho dù bạn là ai, người mất gốc hay sinh viên chưa có kinh nghiệm, người đi làm nhiều năm quên hết kiến thức!