messenger

Messenger

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 0982.873.883
UB

UB Academy - Thành viên Hiệp Hội Ngân Hàng Việt Nam (VNBA)

UB

10+

Học viên

Bồi dưỡng kiến thức hành chính công & Luyện thi Công chức.

UB

10.000+

Học viên

Đã và đang làm việc tại các cơ quan Nhà nước, Ngân hàng, Doanh nghiệp lớn.

UB

30+

Giảng viên, Chuyên gia

Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, nắm giữ học hàm học vị Tiến sỹ/Phó giáo sư trở lên; hoặc có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong bộ máy nhà nước.

100%

Tài liệu đào tạo

Được xây dựng bám sát Đề cương ôn tập chính thống của Kho bạc Nhà nước và đề thi thực tế các năm.

85%

Học viên

Trúng tuyển các đơn vị nhà nước như Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Hải Quan, Tổng cục Thuế.

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN CÔNG CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

UB

Bằng cấp

UB

Chuyên ngành

UB

Bằng cấp

Để ứng tuyển vào Công chức Kho bạc Nhà nước, ứng viên cần đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp hệ Đại học (Cử nhân) hoặc sau đại học trở lên tại tất cả các trường Đại học trong nước và nước ngoài.

Lưu ý: Đối với các trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp: thí sinh nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tại thời điểm nhận hồ sơ và phải bổ sung bằng tốt nghiệp trước ngày thi tuyển, xét tuyển. Trường hợp trước ngày thi tuyển, xét tuyển chính thức, thí sinh chưa bổ sung bằng tốt nghiệp chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng thì không được tham dự kỳ thi tuyển.

UB

Chuyên ngành

Chuyên ngành

Chứng chỉ ngoại ngữ

Chứng chỉ tin học

Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ

Tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Tín dụng, Đầu tư, Ngân sách, Thuế, Hải quan, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Quản trị kinh tế.

Tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có năng lực ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) được cấp trước ngày 15/01/2020 là ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực.

Vị trí Kế toán viên

Có khả năng tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016 là ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực.

Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ

Chuyên ngành

Tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Tín dụng, Đầu tư, Ngân sách, Thuế, Hải quan, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Quản trị kinh tế.

Chứng chỉ ngoại ngữ

Tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Chứng chỉ tin học

Có năng lực ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) được cấp trước ngày 15/01/2020 là ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực.

Vị trí Kế toán viên

Chuyên ngành

Có khả năng tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016 là ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực.

Chứng chỉ ngoại ngữ

Có năng lực ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) được cấp trước ngày 15/01/2020 là ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực.

Chứng chỉ tin học

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016 là ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực.

KHOÁ HỌC NÀY PHÙ HỢP VỚI AI?

UB

Sinh viên năm cuối/mới ra trường

Bạn tốt nghiệp các chuyên ngành kinh tế và muốn tìm kiếm các cơ hội việc làm tại tỉnh, địa phương để "gần nhà" và tìm kiếm sự ổn định?

Bạn không có nhiều mối quan hệ và nguồn thông tin để tìm hiểu về môi trường làm việc hay tin tuyển dụng trong cơ quan nhà nước tại địa phương?

Bạn chưa từng tham gia 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Kho bạc nhà nước nào nên không có kinh nghiệm ôn luyện?

Bạn lo lắng trước những định kiến về "COCC"?

UB

Sinh viên năm cuối/mới ra trường

Bạn lo lắng khi bị hổng kiến thức cơ bản, khó khăn trong việc học các kiến thức Văn bản pháp luật vì đây là nội dung kiến thức rộng, cần có khả năng bao quát, tổng hợp và kết nối vấn đề với nhau?

Bạn cần người hỗ trợ hệ thống hoá kiến thức và hướng dẫn bạn học 1 cách NHANH, HIỆU QUẢ nhất & đặc biệt, TRÚNG TỦ?

Bạn từng tham gia thi tuyển Công chức Kho bạc Nhà nước nhưng kết quả không được như ý muốn?

Bạn lo ngại khi phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh, học đúng chuyên ngành hoặc "có mối quan hệ"?

UB

Người đang muốn chuyển ngạch công chức

Bạn không có nhiều thời gian ôn tập, chạy đua kiến thức cơ bản với sinh viên mới ra trường?

Bạn bị hấp dẫn bởi cơ hội nghề nghiệp tại Kho bạc Nhà nước với mức thu nhập hấp dẫn và sự ổn định trong công việc?

Bạn bận rộn không thể tự học với khối lượng kiến thức và văn bản pháp luật siêu rộng?

Bạn muốn nộp hồ sơ nhưng không có chứng chỉ tiếng Anh, tin học hoặc chứng chỉ đã hết hạn?

KHOÁ HỌC LUYỆN THI CÔNG CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC SẼ GIÚP BẠN

1

Hệ thống hoá toàn bộ kiến thức theo yêu cầu của Đề cương

2

Tổng ôn nghiệp vụ chuyên ngành và các Luật quan trọng

3

Thử sức bằng kỳ thi mô phỏng theo format thi thật

Học phần 1: Hệ thống kiến thức Văn bản Pháp luật

1. Hiến pháp

2. Luật tổ chức Chính phủ

3. Nghị định 101/2020/ND-CP & Nghị định 123/2020/ND-CP

4. Luật tổ chức chính quyền địa phương

5. Luật cán bộ công chức

6. Nghị định 138/2020/ND-CP

7. Nghị định 112/2020/ND-CP

8. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

9. Nghị quyết đại hội Đảng XIII

10. Nghị quyết 76/NQ-CP về cải cách hành chính

CP về công tác văn thư

Học phần 2: Hệ thống kiến thức về tiếng Anh

1. Danh từ, Đại từ

2. Tính từ, Trạng từ, Câu so sánh

3. Mạo từ, Liên từ, Giới từ, Lượng từ

4. Dạng của động từ

5. Thì của Động từ, Câu bị động, Phrasal Verb

6. Mệnh đề quan hệ, Câu hỏi đuôi, Sự hòa hợp S - V

7. Câu mong ước, Thể giả định, Câu điều kiện

8. Dạng bài đục lỗ, dạng bài viết lại câu và mẹo làm bài

Luyện thi vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ

Luyện thi vị trí Kế toán

HỌC PHẦN 1: BỘ MÔN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

Danh mục văn bản cần học:

1. Luật Ngân sách Nhà nước (văn bản hợp nhất)

2. Nghị định 163/2016/ND-CP hướng dẫn chi tiết Luật Ngân sách Nhà nước

3. Thông tư 342/2016/TT-BTC quy định hướng dẫn về Nghị định 163/2016/ND-CP

4. Nghị định 24/2016/ND-CP về chế độ quản lý Ngân quỹ Nhà nước

5. Nghị định 11/2020/ND-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước

6. Nghị định 45/2017/ND-CP Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm

7. Luật Đầu tư công (Nội dung bổ trợ)

UB

HỌC PHẦN 1: BỘ MÔN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

Danh mục văn bản cần học:

1. Luật Ngân sách Nhà nước (văn bản hợp nhất)

2. Nghị định 163/2016/ND-CP hướng dẫn chi tiết Luật Ngân sách Nhà nước

3. Thông tư 342/2016/TT-BTC quy định hướng dẫn về Nghị định 163/2016/ND-CP

4. Nghị định 24/2016/ND-CP về chế độ quản lý Ngân quỹ Nhà nước

5. Nghị định 11/2020/ND-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước

6. Nghị định 45/2017/ND-CP Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm

7. Luật Đầu tư công (Nội dung bổ trợ)


HỌC PHẦN 1: BỘ MÔN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

HỌC PHẦN 2: BỘ MÔN KẾ TOÁN CÔNG

Danh mục văn bản cần học:

1. Luật Kế toán (văn bản hợp nhất)

2. Nghị định quy định chi tiết Luật kế toán (văn bản hợp nhất)

3. Nghị định 25/2017/ND-CP về báo cáo tài chính nhà nước

4. Thông tư 77/2017/TT- BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước

5. Thông tư 62/2020/TT-BTC về kiểm soát chi NSNN qua KBNN

6. Thông tư 107/2017/TT-BTC quy định về chế độ Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Học viên sẽ được tham gia các buổi mô phỏng kỳ thi trực tiếp do UB Academy tổ chức, được biên soạn và mô phỏng theo quy trình tuyển dụng và đề thi thực tế của Kho bạc Nhà nước trong 4 năm gần nhất.

UB

1

Hệ thống hoá toàn bộ kiến thức theo yêu cầu của Đề cương

Học phần 1: Hệ thống kiến thức Văn bản Pháp luật

1. Hiến pháp

2. Luật tổ chức Chính phủ

3. Nghị định 101/2020/ND-CP & Nghị định 123/2020/ND-CP

4. Luật tổ chức chính quyền địa phương

5. Luật cán bộ công chức

6. Nghị định 138/2020/ND-CP

7. Nghị định 112/2020/ND-CP

8. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

9. Nghị quyết đại hội Đảng XIII

10. Nghị quyết 76/NQ-CP về cải cách hành chính

CP về công tác văn thư

Học phần 2: Hệ thống kiến thức về tiếng Anh

1. Danh từ, Đại từ

2. Tính từ, Trạng từ, Câu so sánh

3. Mạo từ, Liên từ, Giới từ, Lượng từ

4. Dạng của động từ

5. Thì của Động từ, Câu bị động, Phrasal Verb

6. Mệnh đề quan hệ, Câu hỏi đuôi, Sự hòa hợp S - V

7. Câu mong ước, Thể giả định, Câu điều kiện

8. Dạng bài đục lỗ, dạng bài viết lại câu và mẹo làm bài

2

Tổng ôn nghiệp vụ chuyên ngành và các Luật quan trọng

Luyện thi vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ

HỌC PHẦN 1: BỘ MÔN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG

Danh mục văn bản cần học:

1. Luật Ngân sách Nhà nước (văn bản hợp nhất)

2. Nghị định 163/2016/ND-CP hướng dẫn chi tiết Luật Ngân sách Nhà nước

3. Thông tư 342/2016/TT-BTC quy định hướng dẫn về Nghị định 163/2016/ND-CP

4. Nghị định 24/2016/ND-CP về chế độ quản lý Ngân quỹ Nhà nước

5. Nghị định 11/2020/ND-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước

6. Nghị định 45/2017/ND-CP Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm

Luyện thi vị trí Kế toán

7. LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG (NỘI DUNG BỔ TRỢ)

HỌC PHẦN 2: BỘ MÔN KẾ TOÁN CÔNG

Danh mục văn bản cần học:

1. Luật Kế toán (văn bản hợp nhất)

2. Nghị định quy định chi tiết Luật kế toán (văn bản hợp nhất)

3. Nghị định 25/2017/ND-CP về báo cáo tài chính nhà nước

4. Thông tư 77/2017/TT- BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước

5. Thông tư 62/2020/TT-BTC về kiểm soát chi NSNN qua KBNN

3

Thử sức bằng kỳ thi mô phỏng theo format thi thật

Học viên sẽ được tham gia các buổi mô phỏng kỳ thi trực tiếp do UB Academy tổ chức, được biên soạn và mô phỏng theo quy trình tuyển dụng và đề thi thực tế của Kho bạc Nhà nước trong 4 năm gần nhất.

VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN

UB ACADEMY ĐỂ CHINH PHỤC KHO BẠC NHÀ NƯỚC?

UB

Đảm bảo kết quả đầu ra

Chương trình được thiết kế dành riêng cho kỳ thi tuyển công chức Kho bạc Nhà nước năm 2022, bởi đội ngũ chuyên gia/giảng viên nhiều năm kinh nghiệm đang dạng dạy tại các trường đại học TOP và là cán bộ công chức nhà nước, nhiều năm theo sát diễn biến của kỳ thi, vì vậy chương trình đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng thi tuyển cần và đủ, phù hợp cũng như cập nhật nhất với đợt tuyển dụng của Kho bạc Nhà nước.

UB

Cam kết mức điểm đầu ra của khóa học

UB Academy cam kết kết quả đầu ra an toàn đối tới từng vòng thi (đối với phần thi vòng 1 tối thiểu đạt điểm an toàn là 50 điểm, phần thi nghiệp vụ lộ trình bám sát với đề cương của đề thi và đạt điểm tối thiểu 75 điểm) cho tất cả học viên tham gia chương trình Luyện thi Kho bạc Nhà nước thực hiện đúng-đủ theo lộ trình đào tạo của UB Academy.

UB

UB Academy - Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng kiến thức Hành chính công uy tín chất lượng cao

Với đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm, xuất phát điểm là các cán bộ nòng cốt của các cơ quan nhà nước, cùng hơn 10 năm kinh nghiệm đào tạo luyện thi trên khắp cả nước, chúng tôi luôn thấu hiểu khách hàng và có sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực mà các bạn đang theo đuổi.

UB

Quyền lợi VƯỢT TRỘI

  • Học phí là khoản duy nhất học viên chi trả (đã bao gồm hết tài liệu, video giảng xem lại trong 6 tháng, tất cả dịch vụ chăm sóc của tư vấn viên và giảng viên).
  • Học tập không giới hạn, liên tục tổng ôn tập kiến thức & hệ thống câu hỏi, bài tập đến sát thời điểm thi.
  • Học viên có thể xem lại video bài giảng không giới hạn số lần trong thời gian ôn tập khóa học vì mỗi buổi học đều được ghi hình lại và update lên hệ thống học tập. Điều này vô cùng hữu ích và đảm bảo nội dung kiến thức để học viên chủ động tự ôn tập thêm trong thời gian rảnh và chờ đến lịch thi chính thức . Học viên được tham gia group học tập chung để tiện trao đổi học tập và được giảng viên, tư vấn viên hỗ trợ trong suốt quá trình học và sau thi tuyển.
UB

Cam kết đào tạo từ MẤT GỐC

UB Academy CAM KẾT dạy từ trình độ MẤT GỐC (không có kiến thức nền tảng về kiến thức nghiệp vụ). Sau khi hoàn thành khóa học, ứng viên có đủ kiến thức cơ bản đáp ứng mức điểm tối thiểu là là 50 điểm cho phần kiến thức chung và tiếng Anh. Đối với vòng thi nghiệp vụ, UB cam kết mức điểu tối thiểu là 75/100 điểm. Lưu ý: Học viên cam kết thực hiện đúng lộ trình học tập của trung tâm.

UB

Chính sách chăm sóc học viên UBCare

Bám sát hành trình khách hàng trong từng giai đoạn, tư vấn miễn phí về hồ sơ, học viên được giảng viên hỗ trợ cả trong và ngoài giờ học thông qua group chung của lớp. Đặc biệt, cung cấp các giải pháp hỗ trợ khách hàng về định hướng vị trí công việc phù hợp và được kết nối với cộng đồng học tập để trao đổi trong suốt quá trình học và làm việc.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO VƯỢT TRỘI

UB

Mô hình học tập kết hợp

Phá bỏ mọi rào cản với mô hình đào tạo kết hợp học tập trực tiếp và trực tuyến, học viên có thể chủ động học bất kỳ đâu trên bất kỳ nền tảng, thiết bị hiển thị nào.

UB

Công nghệ đào tạo

Ứng dụng công nghệ với nền tảng LMS hiện tại, thân thiện và dễ sử dụng để nhân đôi hiệu quả học tập. Mọi tài liệu học tập, video bài giảng đều được ghi hình cẩn thận sau mỗi buổi học để học viên có thể học đi học lại nhiều lần.

UB

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy đi sâu vào bản chất nghiệp vụ, kiến thức và từ khoá trọng tâm – giúp học viên dễ nhớ, dễ hiểu và có khả năng ứng dụng ngay.

GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

HỌC VIÊN NÓI GÌ VỀ UB ACADEMY

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Ưu đãi lên đến 30% cho học viên đóng sớm

  • Miễn phí tư vấn hồ sơ ứng tuyển
  • Rút ngắn thời gian với lộ trình học hiệu quả nhất (Áp dụng cho cả học viên mất gốc)
  • 100% Tài liệu học bám sát đề thi thật
  • Đảm bảo luyện đề bám sát cấu trúc đề thi tuyển
  • Xây dựng kỹ năng phỏng vấn cùng "người trong nghề"

Lưu ý: Học viên cam kết thực hiện đúng lộ trình học tập của trung tâm.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA UB ACADEMY

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA

UB ACADEMY