messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 0982.873.883
Hỗ trợ tư vấn: 0982.873.883

Quy trình thi tuyển Công chức ngành Thuế 2024

Tổng hợp quy trình thi tuyển Công chức ngành Thuế 2024, cập nhật thay đổi mới nhất theo quy định

I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀ XÁC ĐỊNH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

Cuối năm 2023, Bộ Nội vụ ra công văn quy định về kì thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức thay thế cho hình thức thi Vòng 1 như cũ. Tuy nhiên, kì thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức dự kiến vào tháng 7 và tháng 11 từ năm 2024. Được hiểu rằng kì thi tuyển Công chức Thuế tổ chức trước tháng 7/2024 sẽ thi theo hình thức cũ. Ở đây, dự kiến Tổng cục Thuế chính thức tuyển dụng thời điểm tháng 4-5/2024. Ứng viên cần sẵn sàng hồ sơ và kiến thức để tận dụng cơ hội này.

>> Xem thêm: CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THUẾ 2024

1. Quy trình tuyển dụng công chức Thuế 2024

Tuyển dụng công chức Thuế 2024 áp dụng qua 3 vòng:

 • Sơ loại hồ sơ
 • Thi Vòng 1
 • Thi Vòng 2

Thời gian giữa các vòng tuyển dụng:

 • Thời gian nhận hồ sơ ứng tuyển thi Công chức ngành Thuế: trong vòng 30 ngày kể từ khi có thông báo tuyển dụng chính thức
 • Từ lúc thi tuyển Vòng 1 đến thi tuyển Vòng 2: 3 tuần
 • Từ lúc thi tuyển Vòng 2 đến nhận kết quả: 1.5 tháng

Thời gian và hình thức đăng ký trực tuyến:

- Thời gian đăng ký trực tuyến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 26/4/2024 đến 17 giờ 00 ngày 25/5/2024.

- Địa chỉ đăng ký trực tuyến: https://dangkydutuyen.gdt.gov.vn.

Lưu ý:

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển trực tuyến theo hướng dẫn kèm theo Thông báo này trước khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại đơn vị dự tuyển. 

+ Khi đăng ký trực tuyến, thí sinh phải đính kèm tệp bộ Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức (trừ Phiếu đăng ký dự tuyển) lên phần mềm.

TẢI PHIẾU DỰ TUYỂN NGAY

Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ trực tiếp:

Sau khi đăng ký dự tuyển trực tuyến thành công, thí sinh phải đến đơn vị đăng ký dự tuyển để nộp hồ sơ trực tiếp và lệ phí dự tuyển.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: 05 ngày kể từ 08 giờ 00 ngày 21/5/2024 đến 17 giờ 00 ngày 25/5/2024.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Cơ quan Tổng cục Thuế: Trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào 62 Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Địa điểm do Cục Thuế thông báo. Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thông báo công khai địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển để thí sinh biết.

1.1. Thi Vòng 1:

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính

- Nội dung thi và thời gian thi: gồm 2 phần

Phần I: Kiến thức chung (60 câu hỏi, thời gian thi là 60 phút) về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

60 câu hỏi sẽ được chia thành 2 phần:

 • Phần 1: Nội dung văn bản pháp luật chung (chiếm 80% – 50 câu)
 • Phần 2: Nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hệ thống của Tổng cục Thuế (chiếm 20% – 10 câu)

Trong đó, hệ thống kiến thức đối với Phần 1 như sau:

+ Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước:

 1. Hiến pháp năm 2013
 2. Luật Tổ chức quốc hội số 57/2014/QH13 (sửa đổi năm 2020)
 3. Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 (sửa đổi năm 2019)
 4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 77/2015/QH13 (sửa đổi năm 2019)

+ Công chức, công vụ.

 1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi năm 2019)
 2. Nghị quyết số 76/NQ-CP về cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030 
 3. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020)
 4. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Trong đó, hệ thống kiến thức đối với Phần 2 như sau:

 1. Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính
 2. Quyết định 1836/QĐ-BTC quy định Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế
 3. Quyết định 2156/QĐ-BTC quy định về Cơ cấu tổ chức của các Vụ & văn phòng thuộc Tổng cục Thuế
 4. Quyết định 211/QĐ-TCT quy định về Nhiệm vụ, Quyền hạn của các Phòng & văn phòng thuộc Cục Thuế

Phần II: Ngoại ngữ, thi Tiếng Anh (30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam:

+Trình độ bậc 3 đối với ngạch Chuyên viên;

+ Trình độ bậc 2 đối với ngạch Kiểm tra viên thuế.

30 câu hỏi sẽ được chia thành 3 phần:

 • Ngữ pháp: 15 câu
 • Bài đọc: 5 câu
 • Điền từ (Đục lỗ): 10 câu

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

1.2. Thi Vòng 2:

- Hình thức thi: Thi viết

- Thời gian thi: 180 phút

- Nội dung thi:

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các ngạch Chuyên viên làm chuyên môn, nghiệp vụ và Kiểm tra viên thuế, Kiểm tra viên trung cấp thuế: Kiến thức về thuế (Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân) và Luật Quản lý thuế.

Cụ thể  kiến thức ôn tập 2 vị trí Kiểm tra viên và Chuyên viên công chức ngành Thuế

Danh mục văn bản cần học:

 • Đối với Thuế giá trị gia tăng
  • Luật Thuế giá trị gia tăng (hợp nhất)
  • Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng (hợp nhất)
  • Thông tư quy định hướng dẫn về Luật Thuế giá trị gia tăng (hợp nhất)
 • Đối với Thuế Thu nhập doanh nghiệp
  • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số: 14/VBHN-VPQH (hợp nhất)
  • Nghị định số 09/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp (hợp nhất)
  • Thông tư số 66/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp (hợp nhất)
 • Đối với Thuế Thu nhập cá nhân
  • Luật Thuế thu nhập cá nhân số: 15/VBHN-VPQH (hợp nhất)
  • Nghị định số 14/VBHN-BTC quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân (hợp nhất)
  • Thông tư số 68/VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân (hợp nhất)
 • Đối với Luật Quản lý Thuế
  • Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14
  • Nghị định số 126/2020/nđ-cp quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế
  • Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch Chuyên viên làm công nghệ thông tin: Kiến thức về công nghệ thông tin (kỹ thuật máy tính; khoa học máy tính; kỹ thuật phần mềm - mạng máy tính và truyền thông); Kiến thức về hệ điều hành Window; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch Chuyên viên làm quản lý xây dựng cơ bản: Kiến thức về quản lý đầu tư xây dựng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; quản lý chất lượng công trình.

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch Chuyên viên làm công tác đảng: Công tác văn phòng cấp ủy; công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đảng; chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy.

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch Chuyên viên làm công tác truyền thông: Kiến thức về công tác truyền thông; nghiệp vụ báo chí; kỹ năng hoạt động nghề nghiệp.

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch Văn thư viên, ngạch Văn thư viên trung cấp: Kiến thức về lưu trữ học và quản trị văn phòng; về hành chính văn thư; về văn thư - lưu trữ.

2. Xác định, thông báo thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022:Xác định, thông báo thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 16 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

II. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi tuyển công chức; thời gian địa điểm tổ chức thi tuyển; kết quả thi tuyển và các thông tin khác trên trang thông tin điện tử của Cơ quan Tổng cục Thuế (địa chỉ: www.gdt.gov.vn ) và tại trụ sở Cục Thuế.

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng không gửi bất kỳ thông báo bằng giấy nào đến từng thí sinh dự tuyển.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đăng ký dự tuyển đối với thí sinh có nhu cầu đăng ký dự thi và Tổng cục Thuế, đề nghị các thí sinh truy cập vào đường dẫn ứng dụng đăng ký trực tuyến như sau: https://dangkydutuyen.gdt.gov.vn (Hướng dẫn sử dụng đính kèm) để thực hiện việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển và nộp kèm theo các văn bằng chứng chỉ theo hướng dẫn. Sau khi đăng ký dự tuyển trực tuyến thành công, thí sinh in phiếu hẹn và in Phiếu đăng ký dự tuyển đã kê khai, nộp trực tiếp theo thời gian được ghi trên phiếu hẹn./.

>> Xem thêm: Cơ hội việc làm công chức Thuế

UB Academy đồng hành cùng ứng viên trên con đường sự nghiệp mơ ước.

Để có thể ôn luyện đạt kết quả tốt nhất, bạn có thể tham khảo Khóa luyện thi cấp tốc Công chức Thuế do UB Academy trực tiếp tổ chức.

Kết thúc khoá học, học viên sẽ đạt được điều gì?

 • Nắm vững kiến thức thi, đảm bảo 100% ứng viên vượt qua Vòng 1 và điểm số cạnh tranh ở Vòng 2
 • Luyện đề bám sát đề thi thực tế, luyện những bộ đề CHẮC CHẮN SẼ GẶP trong kỳ thi;
 • Vượt qua được mức điểm liệt;

Đăng ký tư vấn để UB Academy có thể tư vấn và xây dựng lộ trình học tập phù hợp với bạn nhất! Cho dù bạn là ai, người mất gốc hay sinh viên chưa có kinh nghiệm, người đi làm nhiều năm quên hết kiến thức!