Letter Of Credit – Tín Dụng Thư Là Gì?

fago

Trong bài viết này UB Academy sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ Letter of credit là gì và tất cả những vấn đề của thư tín dụng. Nếu bạn đang quan tâm đến chủ đề này thì đây là bài viết mà bạn nên đọc ngay. Những kiến thức này sẽ giúp bạn thực hiện các giao dịch giữa bên mua (nhà nhập khẩu) và bên bán (nhà xuất khẩu) được suôn sẻ, thuận lợi và thật an toàn. 

1. Khái niệm letter of credit là gì (L/C)

Trước tiên UB Academy sẽ giúp bạn tìm hiểu định nghĩa về letter of credit là gì. Letter of credit ký hiệu là L/C, đây là thư tín dụng được phát hành bởi ngân hàng. Thư tín dụng là công cụ tín dụng thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh thanh toán thay mặt khách hàng cho bên thụ hưởng. Theo định nghĩa trong luật tài chính ngân hàng thì thư tín dụng Letter of credit là một phương thức thanh toán và do các tổ chức có thẩm quyền đảm bảo khả năng thanh toán, đảm bảo những khoản mua bán có giá trị. Thư tín dụng là cơ sở tạo sự yên tâm cho cả người mua và người bán.

Thư tín dụng Letter of credit(L/C) hiện nay được xem là hình thức thanh toán phổ biến trong các hoạt động kinh doanh, mua bán, trao đổi quốc tế. Trong thư tín dụng sẽ có sự cam kết giữa ngân hàng đại diện cho người nhập khẩu và người xuất khẩu. Trong chứng từ LC phía cung cấp hàng hóa và cả phía nhập khẩu đều phải tuân thủ những quy định chuẩn trong thư chứng từ tín dụng. 

Thư tín dụng sẽ có nhiệm vụ thay thế cho tín dụng của ngân hàng đối với tín dụng của một bên khác có thể là nhà nhập khẩu, hoặc có thể là nhà xuất khẩu được ủy quyền. Trong lĩnh vực ngân hàng thư tín dụng được sử dụng rất phổ biến. 

2. Các loại thư tín dụng chứng từ

Letter of credit là gì

Thư tín dụng có rất nhiều loại khác nhau

Bản chất thư tín dụng đã được trình bày trong nội dung trên, tiếp đến bạn cần biết phân loại các loại thư tín dụng chứng từ để có sự xác định sử dụng trong những điều kiện thích hợp nhất. 

Có rất nhiều loại tín dụng thư, và tất nhiên mỗi loại sẽ có một mục đích phục vụ khác nhau. Một khi đã dùng đến thư tín dụng thì các bên đều không được hủy ngang hoặc trước ngày quy định nếu không có sự đồng thuận giữa hai bên. Thư tín dụng luôn phải có chứng thực và xác nhận với ngân hàng phát hành và phía ngân hàng trung gian. Nếu thiếu các điều kiện này thì thư tín dụng sẽ không có hiệu lực. Mục đích của việc sử dụng thư tín dụng là bảo đảm tất cả các thanh toán đều có căn cứ minh bạch, xác thực. 

Tóm lại, bạn cần biết thư tín dụng Letter of credit(L/C) có 4 loại cơ bản sau đây: 

 • Thư tín dụng có thể huỷ ngang (Revocable L/C): Thư tín dụng này được sử dụng khi đã được mở. Các sửa chữa, bổ sung, hủy bỏ có thể thực hiện đơn phương một phía
 • Thư tín dụng không thể huỷ ngang (Irrevocable L/C): Ngược lại với thư tín dụng có thể hủy ngang, thư tín dụng không thể hủy ngang này không chấp thuận các sửa đổi, bổ sung. Nếu có thì chỉ được ngân hàng thực hiện theo đúng các nguyên tắc và được các bên đồng thuận xác nhận. Thư tín dụng này được sử dụng phổ biến trong thương  mại quốc tế. 
 • Thư tín dụng không thể huỷ bỏ có xác nhận (Confirmed irrevocable L/C): Thư tín dụng này được một ngân hàng khác đảm bảo thanh toán theo đúng các nguyên tắc và yêu cầu của ngân hàng mở tín dụng. 
 • Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable L/C): Letter of credit(L/C) chuyển nhượng được quy định phía ngân hàng trả tiền có thanh toán nợ tín dụng một phần hay tất cả số tiền trong thư tín dụng cho một hoặc nhiều người theo lệnh của người hưởng lợi đầu tiên.

Nếu thư tín dụng không ghi rõ là Thư có thể hủy nhang hay Thư không thể hủy ngang thì có nghĩa là thư đó không được hủy bỏ. Hoặc những thư tín dụng không ghi rõ là Thư tín dụng xác nhận thì cũng tự động được mặc định là không có xác nhận.

3. Nội dung chính của Letter of Credit (L/C)

Nội dung của thư tín dụng Letter of credit là gì? UB Academy sẽ giúp bạn tìm hiểu trong nội dung sau: 

 • Số hiệu, địa điểm và ngày mở L/C(No of L/C, place and date of issuing). Số hiệu là nội dung đầu tiên mà thư tín dụng cần phải có. Địa điểm mở thư tín dụng là nơi mà ngân hàng thực hiện cam kết thanh toán cho người xuất khẩu.

Ngày mở là ngày bắt đầu phát sinh cam kết và có hiệu lực giữa ngân hàng với người xuất khẩu và cũng bắt đầu có. 

 • Loại thư tín dụng: Trong thư tín dụng phải thể hiện được loại thư, bao gồm các quy định về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định rõ ràng. 
 • Tên địa chỉ của người thụ hưởng
 • Số tiền của thư tín dụng: Số tiền được ghi cụ thể bằng chữ và cả bằng số. Quy định số tiền cần thanh toán và chính xác thời hạn. 
 • Thời hạn hiệu lực (Expiry date) chính là thời hạn ngân hàng mở thư tín dụng và cam kết sẽ chi trả cho nhà xuất khẩu. 
 • Thời hạn trả tiền của L/C (Latest payment date), mốc thời hạn sẽ phải trả tiền 
 • Thời hạn giao hàng (Shipment date) quy định thời hạn, ngày tháng bên xuất khẩu chuyển giao cho bên nhập khẩu.
 • Những nội dung về hàng hóa, đó là loại hàng gì, số lượng, trọng lượng, giá cả, quy cách…
 • Những nội dung về vận tải(Shipment term)
 • Chứng từ người xuất khẩu phải xuất trình là nội dung then chốt trong thư tín dụng. Các chứng từ quy định rõ ràng các nghĩa vụ của đôi bên trong hoạt động xuất nhập khẩu.
 • Sự cam kết trả tiền của ngân hàng mở L/C
 • Những điều kiện đặc biệt khác
 • Chữ ký của ngân hàng mở L/C.

Trên đây là các nội dung cần phải có trong một Thư tín dụng, bạn cần tìm hiểu và xác định kỹ càng. 

4. Phân loại Thư tín dụng (L/C)

Tiếp theo UB Academy sẽ phân loại các loại thư tín dụng theo từng tiêu chí và tính chất khác nhau, cùng cập nhật trong nội dung bên dưới đây: 

Phân loại dựa theo tính chất có thể hủy ngang có 2 loại chính là: 

 • Thư tín dụng có thể hủy ngang 
 • Thư tín dụng không thể hủy ngang 

Phân loại dựa theo tính chất của thư tín dụng 

 • Thư tín dụng xác nhận
 • Thư tín dụng chuyển nhượng
 • Thư tín dụng tuần hoàn
 • Thư tín dụng giáp lưng
 • Thư tín dụng đối ứng
 • Thư tín dụng dự phòng

Phân loại dựa theo thời hạn thanh toán thư tín dụng 

 • Thư tín dụng trả ngay
 • Thư tín dụng trả chậm
 • Thư tín dụng thanh toán hỗn hợp
 • Thư tín dụng điều khoản đỏ 

5. Ưu điểm của L/C

Letter of credit là gì

Vậy những ưu điểm và nhược điểm của Letter of credit là gì? 

Vậy ưu điểm khi ứng dụng Letter of credit là gì? Cùng phân tích các ưu điểm của thư tín dụng trong nội dung sau: 

 • Ngân hàng được thanh toán nợ đúng thời hạn, duy trì các nguồn thu 
 • Việc trễ hạn thanh toán được hạn chế đến mức thấp nhất
 • Việc thanh toán, thu hồi lãi, nợ được thực hiện xác định rõ ràng và có sự kiểm soát chặt chẽ. 
 • Khách hàng có thể đề nghị được chiết khấu 
 • Với người nhập khẩu, thư tín dụng giúp đảm bảo hàng hóa được giao tận tay mới thực hiện chuyển trả tiền. 
 • Người nhập khẩu có thể an tâm với các quy định được thỏa thuận với người xuất khẩu trong các giao dịch. 
 • Người xuất khẩu đáp ứng đầy đủ các trách nhiệm với người nhập khẩu
 • Phía ngân hàng sẽ có ưu điểm được thu khoản phí dịch vụ đối với thư tín dụng
 • Đơn vị ngân hàng cũng được mở rộng quan hệ thương mại quốc tế.

6. Nhược điểm của L/C

Bên cạnh đó, thư tín dụng cũng có những nhược điểm nhất định, các nhược điểm của Letter of credit là gì sẽ được đề cập trong nội dung sau. 

 • Phía người xuất khẩu

Trường hợp không có đầy đủ chứng từ hợp lệ xuất trình sẽ bị ngân hàng từ chối thanh toán. 

 • Phía người nhập khẩu

Thư tín dụng là chứng từ độc lập, ngân hàng không có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh thật giả…Vì thế nên khi thanh toán cho người xuất khẩu có thể sẽ không đảm bảo đúng, đủ số lượng và chất lượng. 

 • Những rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ

Các rủi ro vẫn có thể xảy ra khi quyền lợi của một trong các bên bị vi phạm hoặc bị ảnh hưởng. Các rủi ro có thể là sự chậm trễ, sai sót, khúc mắc…trong quá trình thanh toán giữa bên mua, bên bán và cả bên trung gian là ngân hàng. 

Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu định nghĩa Letter of credit là gì và trong Letter of credit sẽ có những nội dung gì, có những loại nào phổ biến nhất. Hy vọng bạn đã tìm thấy những thông tin hữu ích trong nội dung bài viết trên. Để được tìm hiểu chi tiết hơn về các chủ đề tín dụng hãy truy cập ngay vào trang Academy để được tìm hiểu nhiều hơn nhé! 

Chia sẻ bài viết

Khóa Học Tương Tự

Xem Các Khóa Học Khác >
Thu Gọn Các Khóa Học <

Bài Viết Liên Quan

Review Phỏng Vấn Vietcombank Mới Nhất Review Phỏng Vấn Vietcombank Mới Nhất Đọc Tiếp
kho bạc nhà nước tuyển dụng công chức Kho Bạc Nhà Nước Tuyển Dụng Công Chức 1193 Chỉ Tiêu Năm 2021 Đọc Tiếp
0 0 votes
Đánh giá
Subscribe
Notify of
guest
Đánh giá
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.