Hối phiếu đòi nợ – Bill of Exchange là gì?

Đoàn Hồng Quân

Để thống nhất trong việc lưu thông hối phiếu đòi nợ từ trước tới nay các nước tư bản đã ban hành các luật về hối phiếu như:

 • Luật hối phiếu Anh ban hành năm 1882: “Bill of Exchange Act of 1882” (BEA)
 • Luật thương mại thống nhất Mỹ, 1962 “Uniform Commercial Codes of 1962” (UCC)
 • Công ước Geneva ký kết giữa các nước 1930; luật thống nhất về hối phiếu “Uniform Law for Bill of Exchange” (ULB) – Việt Nam đang sử dụng áp dụng công ước này.

KHÁI NIỆM HỐI PHIẾU ĐÒI NỢ

Hối phiếu là một mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện do Nhà xuất khẩu, người bán, người cung cấp dịch vụ ký phát để đòi tiền Nhà nhập khẩu, người mua, người nhận cung cấp dịch vụ; và yêu cầu những người này phải trả một số tiền nhất định; tại một địa điểm nhất định; trong một thời gian nhất định cho Người thụ hưởng có quy định trong hối phiếu; hoặc theo lệnh của người thụ hưởng này trả cho người khác.

Hối phiếu đòi nợ - Bill of Exchange là gì?

CÁC THÀNH PHẦN CÓ LIÊN QUAN

 • Người ký phát hối phiếu: Nhà xuất khẩu, người bán, người cung cấp dịch vụ.
 • Người chịu trách nhiệm thanh toán hối phiếu: Theo thanh toán tín dụng chứng từ là Ngân hàng mở L/C, theo phương thức nhờ thu là Nhà nhập khẩu, người mua, người nhận cung cấp dịch vụ.
 • Người hưởng lợi: Nhà xuất khẩu, người bán, người cung cấp dịch vụ (hay một người khác được chỉ định).

ĐẶC ĐIỂM CỦA HỐI PHIẾU ĐÒI NỢ

 • Tính trừu tượng: Trên tờ hối phiếu có ghi số tiền trả cho ai, thời gian, địa điểm phát sinh hối phiếu mà không ghi rõ nguyên nhân phát sinh hối phiếu; tức nội dung kinh tế của hối phiếu.
 • Tính bắt buộc: Người trả tiền bắt buộc phải trả tiền hối phiếu mà không được từ chối vì bất cứ lý do gì. Tính bắt buộc của hối phiếu được pháp luật bảo đảm.
 • Tính lưu thông: Hối phiếu có thể chuyển nhượng từ tay người này sang tay người khác thông qua thủ tục ký hậu hối phiếu trong thời gian hiệu lực của hối phiếu.

HÌNH THỨC CỦA HỐI PHIẾU ĐÒI NỢ

 • Hình mẫu của hối phiếu dài hay ngắn không hề ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của nó. Hối phiếu được viết tay hay in sẳn theo mẫu đều có giá trị, thông thường người ta sử dụng hối phiếu in sẳn có các khoảng trống để cho người ký phát điền vào những nội dung cần thiết. Tuy nhiên, khi điền vào, ngôn ngữ tạo lập hối phiếu phải bằng một thứ tiếng nhất định và thống nhất với ngôn ngữ đã in sẳn trên mẫu. Thông thường là bằng tiếng Anh.
 • Không được viết lên hối phiếu bằng bút chì, mực đỏ hay mực dễ phai.
 • Hối phiếu được lập thành 01 hay nhiều bản. Thông thường, người ta lập thành hai bản. Bản thứ nhất có ký hiệu là (1), Bản thứ nhì có ký hiệu là (2). Hai bản này đều có giá trị ngang nhau, nhưng chỉ có một bản có giá trị thanh toán. Đối với những quốc gia có tình hình chính trị bất ổn, hối phiếu có thể được lập thành ba hay bốn bản. Những bản này cũng có giá trị ngang nhau. Tuy nhiên, chỉ có bản đến trước là có giá trị thanh toán và những bản còn lại sẽ mất giá trị hiệu lực thanh toán. Hối phiếu không có bản chính hay bản phụ.

NỘI DUNG HỐI PHIẾU (CHỈ KHI THỎA MÃN NHỮNG CÁI NÀY THÌ BE MỚI CÓ GIÁ TRỊ)

Theo công ước Geneva 1930 (ULB); một hối phiếu đòi nợ được coi là có giá trị khi có đủ 8 nội dung sau:

Tiêu đề hối phiếu: Hối phiếu phải ghi tiêu đề là Bill of Exchange hoặc Drafts.

Địa điểm và ngày ký phát hối phiếu: Thông thường, địa điểm ký phát hối phiếu là nơi ký phát hối phiếu hay một nơi khác vì nơi lập và nơi cư trú của người ký phát hối phiếu có thể khác nhau.

Nếu trên hối phiếu không có ghi nơi ký phát hối phiếu thì địa chỉ bên cạnh tên của người ký phát được coi là địa điểm ký phát hối phiếu và nếu trên hối phiếu không ghi địa chỉ của người ký phát hối phiếu thì hối phiếu đó không có giá trị.

Ngày ký phát hối phiếu có ý nghĩa quan trọng. Nó chính là thời điểm xác định việc thành lập hối phiếu, đồng thời cũng là cơ sở xác định kỳ hạn trả tiền của hối phiếu. Nó cũng là cơ sở để xác định thời hạn tối đa để xuất trình bộ chứng từ, đồng thời là cơ sở kiểm tra tính đồng nhất của bộ chứng từ. Thông thường, ngày ký phát hối phiếu là ngày xuất trình Bộ chứng từ cho ngân hàng thanh toán. Trường hợp thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ; thì ngày hối phiếu không được trước ngày giao hàng ghi trên vận đơn (B/L),;hóa đơn (Invoice); và cũng không thể sau ngày quá hạn của giá trị của thư tín dụng (L/C).

Hối phiếu đòi nợ - Bill of Exchange là gì?

Một mẫu về Bill of Exchange (Ảnh: Internet)

Kỳ hạn trả tiền: Là ngày mà người trả tiền có nhiệm vụ trả tiền.

Có hai loại. (thông thường được thể hiện bên cạnh hoặc phía dưới tiêu đề hối phiếu).

+ Trả tiền ngay: Có nghĩa là việc trả tiền được thực hiện ngay khi nhìn thấy hối phiếu, vì vậy trên hối phiếu sẽ thể hiện là: “At sight of this first B/E of Drafts”

+ Trả tiền sau: (Time-Usance BE)Việc thực hiện trả tiền được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định

Ví dụ:

 • Trả sau X ngày khi nhìn thấy hối phiếu: “At X days after sight”
 • Trả sau X ngày kể từ ngày ký phát: “At X days after signes”
 • Trả sau X ngày kể từ ngày vận đơn: “At X days after bill of lading date”
 • Trả trong một ngày cụ thể trong tương lai: “On (date) of this firt or second B/E”

Người thụ hưởng: Tên họ, địa chỉ của người thụ hưởng phải được ghi rõ ràng, đầy đủ. Theo luật quản chế ngoại hối ở Việt Nam, người thụ hưởng hối phiếu là các ngân hàng thương mại có chức năng kinh doanh ngoại hối và phải được Ngân hàng nhà nước cấp giấy phép kinh doanh.

Người trả tiền hối phiếu(người bị ký phát): Tên họ người trả tiền phải được ghi rõ ràng, cụ thể và ghi vào sau chữ “To:”. Nếu sử dụng phương thức thanh toán Nhờ thu, sau “To:” phải ghi tên nhà nhập khẩu. Còn khi sử dụng phương thức thanh toán Tín dụng chứng từ thì sau “To:” sẽ ghi tên Ngân hàng mở L/C và đồng thời, cần thể hiện thêm Số L/C, ngày phát hành L/C.

Người ký phát hối phiếu: Tên, địa chỉ và chữ ký của người ký phát hối phiếu được ghi bên phải góc dưới của hối phiếu. Chữ ký của người ký phát hối phiếu phải là chữ ký của người có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp lý thể hiện ý chí cam kết của họ nên sẽ do chính tay người lập hối phiếu ký. Yêu cầu phải ký chữ ký thông dụng trong giao dịch.

Địa điểm thanh toán:nếu không có quy định khác thì đó là địa điểm của người bị ký phát.

Lệnh thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán vô điều kiện một số tiền nhất định.

CHẤP NHẬN HỐI PHIẾU ĐÒI NỢ

Là một hình thức xác nhận việc bảo đảm thanh toán của người trả tiền đối với hối phiếu khi đến hạn thanh toán. Sự chấp nhận hối phiếu được thực hiện bằng cách:

Người trả tiền ghi vào mặt trước, góc dưới bên trái của hối phiếu; sau dòng “To:” bằng chữ: “Accepted” kế đó là chữ ký của người trả tiền. Trường hợp, mặt trước đã đầy kín chữ; thì việc thủ tục này sẽ thực hiện ở mặt sau hối phiếu.

Chú ý: Tuy nhiên, người trả tiền vẫn có quyền từ chối, không chấp nhận hối phiếu nếu có nguyên do chính đáng. Chẳng hạn như hàng hóa thực nhận không đúng với hợp đồng đã ký kết về số lượng, chất lượng; chủng loại; hoặc Bộ chứng từ thanh toán bất hợp lý; không nhất quán, không phù hợp với những điều khoản; điều kiện đã được quy định.

Một hối phiếu có kỳ hạn, nếu đã được ký chấp nhận, sẽ đảm bảo sự tin cậy trong thanh toán và sẽ dễ dàng lưu thông thuận lợi hơn trong việc chuyển nhượng.

g) Ký hậu hối phiếu: Endorsement) – Chỉ dùng đối với những Hối phiếu có kỳ hạn

Đây là thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu hối phiếu từ người thụ hưởng này sang người thụ hưởng khác. Người ký hậu (Endorser) ký chuyển nhượng vào mặt sau của tờ hối phiếu; và trao cho Người được chuyển nhượng (Endorsee). Việc ký hậu, thể hiện dưới các hình thức:

 • Ký hậu để trắng (Blank endorsement): Không chỉ định cụ thể người thụ hưởng kế tiếp là ai; mà chỉ ký tên mà thôi. Với hình thức này, người nào cầm được hối phiếu; coi như là người thụ hưởng tiếp theo.
 • Ký hậu theo lệnh (To order endorsement): Loại chỉ định một cách suy đoán người thụ hưởng hối phiếu; thường được ghi như sau: “Pay to the order of Mr. A”.
 • Ký hậu hạn chế (Restrictive endorsement): Còn gọi là ký hậu đích danh. Trong hình thức ký hậu này; Người chuyển nhượng nêu rõ đích danh người thụ hưởng tiếp theo và chỉ có người đó mà thôi: “Pay to Mr.A only”
 • Ký hậu miễn truy đòi (Without recourse endorsement): Loại này người được chuyển nhượng không được quyền đòi lại tiền của người chuyển nhượng cho mình nếu người trả tiền từ chối trả tiền.
 • Ký hậu bảo lưu (Conditional endorsement): Loại ký hậu có điều kiện; đòi hỏi người được chuyển nhượng phải thực hiện một số điều kiện do người chuyển nhượng đề ra.

h) Bảo lãnh hối phiếu: (Guarantee-Aval) – Chỉ dùng đối với những Hối phiếu có kỳ hạn

Đây là sự cam kết của người thứ ba về khả năng thanh toán hối phiếu cho người thụ hưởng khi đến hạn trả tiền. Thông thường; người bảo lãnh hối phiếu là các Ngân hàng. Việc bảo lãnh sẽ được thực hiện bằng cách ghi vào chữ “bảo lãnh” (good as aval); và ký tên vào cả mặt trước và sau của tờ hối phiếu.

Tại một số quốc gia, người ta có thể thực hiện việc bảo lãnh bằng một văn bản riêng, gọi là bảo lãnh bí mật.

Trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ; hối phiếu có ghi “theo thư tín dụng số: …., mở ngày:… bởi ngân hàng mở thư tín dụng là:……..”; về bản chất, đây cũng là một hình thức bảo lãnh hối phiếu.

i) Kháng nghị (protest):

Khi đến hạn mà người trả tiền không trả tiền; Người thụ hưởng có quyền kháng nghị người này trước pháp luật. Giấy kháng nghị phải do người thụ hưởng lập trong thời gian không quá 24 giờ kể từ ngày đến hạn thanh toán hối phiếu. Trong giấy kháng nghị này ghi rõ nguyên văn nội dung của tờ hối phiếu cùng với việc chấp nhận; ký hậu, bảo lãnh (nếu có) có xác nhận của công chứng viên.

j) Chiết khấu hối phiếu (Discount) – Chỉ dùng đối với những Hối phiếu có kỳ hạn

Đây là một hình thức tín dụng dựa trên cơ sở tờ hối phiếu. Là một nghiệp vụ của Ngân hàng, trong đó, Người thụ hưởng xuất trình hối phiếu chưa đến hạn trả tiền cho Ngân hàng; để nhận lại ngay một số tiền thấp hơn số tiền đã ghi trên hối phiếu. Trường hợp cả hai bên đều đồng ý; Người thụ hưởng sẽ thực hiện nghiệp vụ ký hậu để chuyển nhượng hối phiếu đó cho ngân hàng.

Chênh lệch giữa số tiền ghi trên hối phiếu và tiền Ngân hàng chi ra, là lợi tức chiết khấu của Ngân hàng. Người thụ hưởng cũng có thể dùng hối phiếu để thế chấp vay vốn ở Ngân hàng.

——-***——-

MẪU THAM KHẢO:

“BILL OF EXCHANGE

No. 05HH2008 Hai phong, 05th November 2008

For EUR 3,590,000

At sight of this First Bill of Exchange (Second of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK the sum of Euro Three million five hundred ninety thousand only.

Value received and charge the same to account of Rensen Seatrade BV

Drawn under Fortis Bank (Netherlands) Rotterdam

Irrevocable Transferable Letter of Credit No. NLNL1NL07M327207dated 070705

To For

FORTIS BANK (NETHERLANDS) HONG HA COMPANY

ROTTERDAM”

Trên đây là mẫu Hối phiếu đòi nợ do UB Academy tổng hợp và gửi đến bạn đọc. Hi vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích. Đừng quên theo dõi Chuyên mục điểm tin UB Academy và Diễn đàn U&Bank để cập nhật những tin tức mới nhất về ngành.

Chia sẻ bài viết

Agribank Agribank tuyển dụng Báo cáo tài chính Bảo lãnh Ngân hàng BIDV Big4 tuyển dụng Bill of Exchange cách nộp hồ sơ thuế chỉ số tài chính chỉ tiêu tài chính chia sẻ kinh nghiệm Chuẩn bị hồ sơ chứng chỉ CDCS chứng từ chuyển tiền Chuyên viên Nghiệp vụ cơ hội khi là một công chức Thuế Collection of Payment công chức công chức kho bạc nhà nước công chức loại C công chức loại D công chức ngành Thuế công chức Thuế 2022 Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp dòng tiền doanh nghiệp Đảo nợ Ngân hàng đề thi agribank đề thi bidv đề thi kho bạc nhà nước đề thi ngân hàng nhà nước đề thi thuế đề thi vietcombank điều kiện hồ sơ nhcs Điều kiện thi công chức Thuế Điều kiện thi Thuế Giao dịch viên Hệ thống SWIFT hồ sơ Agribank Hồ sơ thi công chức Thuế hồ sơ thi thuế 2022 Hồ sơ Tín dụng Hoạt động cho vay học tủ agribank học tủ bidv học tủ vietcombank hợp đồng ngoại thương hướng dẫn nộp hồ sơ thi thuế hướng dẫn nộp hồ sơ thuế Incoterms 2020 kbnn kế toán kế toán cho vay khách hàng vay vốn khách hàng VIP kho bạc nhà nước Kiểm toán hoạt động Kinh doanh Ngoại tệ kinh nghiệm hồ sơ kinh nghiệm thi Agribank kinh nghiệm thi công chức kinh nghiệm thi tuyển kinh nghiệm thi vietcombank Lãi suất thả nổi Letter of Credit Luật Kế toán lương công chức luyện thi agribank luyện thi bidv Luyện thi công chức Thuế luyện thi ngân hàng luyện thi vietcombank mã số thuế mô hình CAMELS Ngân hàng ngân hàng chính sách làm gì ngân hàng chính sách tuyển dụng 2022 Ngân hàng CSXH Ngân hàng Nhà nước ngân hàng thương mại Ngân hàng TMCP ngân hàng tuyển dụng nghiệp vụ ngân hàng Nghiệp vụ Ngân quỹ nhcs nhcs tuyển 2022 nhcs tuyển dụng nhóm nợ tín dụng Nostro và Vostro ôn thi vietcombank Phân loại nợ phân loại Séc phiếu dự tuyển nhcs phỏng vấn bidv Quan hệ khách hàng Quy trình cho vay quy trình thi vietcombank quy trình tuyển dụng công chức Thuế Review CV Review đề thi review đề thi vietcombank review thi thuế sản xuất tiền tài chính cá nhân Tài chính Doanh nghiệp Tài sản đảm bảo Thanh toán quốc tế thi bidv thi công chức thi công chức Thuế thi tuyển Agribank thi tuyển công chức thi tuyển ngân hàng Thống kê viên thư tín dụng Thuế Thuế tuyển dụng Thuế tuyển dụng 2022 thương mại quốc tế tiền tệ tín dụng Tín dụng thư Tín dụng thuê mua Tổng cục Thuế Tổng cục Thuế tuyển dụng trích lập dự phòng tuyển dụng Big4 tuyển dụng công chức tuyển dụng ngân hàng tỷ suất hoàn vốn nội bộ UCP 600 URR viên chức Vietcombank Vietcombank tuyển dụng VietinBank VietinBank tuyển dụng VietinBank tuyển tập trung

Khóa Học Tương Tự

Xem Các Khóa Học Khác >
Thu Gọn Các Khóa Học <

Bài Viết Liên Quan

cơ chế quản lý vốn trong ngân hàng Các cơ chế quản lý vốn trong hệ thống ngân hàng thương mại Đọc Tiếp
Hướng dẫn thẩm định tư cách và khả năng tài chính của Khách hàng Doanh nghiệp Hướng dẫn thẩm định tư cách và khả năng tài chính của Khách hàng Doanh nghiệp Đọc Tiếp
0 0 votes
Đánh giá
Subscribe
Notify of
guest
Đánh giá
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.