messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 0982.873.883
Hỗ trợ tư vấn: 0982.873.883

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TẠI TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

Cùng UB Academy tìm hiểu nhiệm vụ chung của Tổng cục Dự trữ Nhà nước và chi tiết công việc các vị trí tại đơn vị công chức này!

1. Nhiệm vụ của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có những nhiệm vụ chính sau:

1.1. Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia:

- Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về dự trữ quốc gia;

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dự trữ quốc gia do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

- Phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể và nhân dân trong việc quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia.

1.2. Trực tiếp quản lý các loại hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật:

- Xây dựng kế hoạch dự trữ quốc gia và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt;

- Tổ chức mua, bán, xuất, nhập hàng dự trữ quốc gia;

- Quản lý, bảo quản, bảo vệ hàng dự trữ quốc gia;

- Thanh tra, kiểm tra hoạt động dự trữ quốc gia;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về dự trữ quốc gia.

1.3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về lĩnh vực dự trữ quốc gia sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt:

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về dự trữ quốc gia;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về dự trữ quốc gia;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dự trữ quốc gia.

1.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

Ngoài ra, Tổng cục Dự trữ Nhà nước còn thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

Tham khảo thêm danh mục một số nhóm hàng dự trữ quốc gia được quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Dự trữ quốc gia 2012 sau đây:

- Lương thực;

- Vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn;

- Vật tư thông dụng động viên công nghiệp;

- Muối trắng;

- Nhiên liệu;

- Vật liệu nổ công nghiệp;

- Hạt giống cây trồng;

- Thuốc bảo vệ thực vật;

- Hóa chất khử khuẩn, khử trùng làm sạch môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt và trong nuôi trồng thủy sản;

- Thuốc phòng, chống dịch bệnh cho người;

- Thuốc phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, cây trồng, nuôi trồng thủy sản;

- Vật tư, thiết bị, hàng hóa phục vụ quốc phòng, an ninh.

Tìm hiểu thêm về vai trò, cách thức ứng tuyển vào Tổng cục dự trữ tại: Khai giảng Khoá Luyện thi Tổng cục Dự trữ Nhà Nước>> Xem thêm chi tiết Hướng dẫn nộp hồ sơ Tổng cục Dự trữ Nhà nước 2024

2. Nhiệm vụ và Mô tả chi tiết công việc từng vị trí tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước

2.1 Chuyên viên

a) Chuyên viên về dự trữ nhà nước

- Quản lý và Kiểm soát Hàng tồn kho:

 • Thực hiện kiểm kê định kỳ và so sánh số liệu thực tế với số liệu trên hệ thống.
 • Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa theo quy định.
 • Xây dựng và duy trì hệ thống theo dõi hàng tồn kho chính xác, đảm bảo cập nhật liên tục về tình trạng hàng hóa.

- Lập Kế hoạch Dự trữ và Mua sắm:

 • Phân tích nhu cầu dự trữ dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo xu hướng.
 • Lập kế hoạch mua sắm và bổ sung hàng hóa dự trữ, đảm bảo nguồn cung luôn sẵn sàng.
 • Phối hợp với các nhà cung cấp và đối tác để thực hiện quá trình mua sắm hàng hóa đúng hạn và chất lượng.

- Kiểm tra và Đảm bảo Chất lượng:

 • Kiểm tra và đánh giá chất lượng hàng hóa nhập kho, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.
 • Thực hiện các biện pháp bảo quản, xử lý hàng hóa để tránh hư hỏng, mất mát.
 • Theo dõi và ghi nhận các sự cố liên quan đến chất lượng hàng hóa, đề xuất các biện pháp khắc phục kịp thời.

- Báo cáo và Phân tích:

 • Chuẩn bị các báo cáo định kỳ về tình hình hàng tồn kho, tình trạng dự trữ, các sự cố phát sinh.
 • Phân tích dữ liệu hàng tồn kho để xác định các vấn đề và đề xuất giải pháp cải thiện quy trình.
 • Báo cáo lên các cấp quản lý về hiệu quả của hệ thống dự trữ, đề xuất các cải tiến cần thiết.

- Tuân thủ Quy định và Quy trình:

 • Đảm bảo mọi hoạt động liên quan đến quản lý dự trữ tuân thủ các quy định của nhà nước và các quy trình nội bộ.
 • Theo dõi và cập nhật các chính sách, quy định mới liên quan đến dự trữ nhà nước.
 • Đào tạo và hướng dẫn nhân viên về các quy định và quy trình liên quan đến quản lý dự trữ.

- Phối hợp và Liên lạc:

 • Phối hợp với các bộ phận khác trong việc quản lý và điều phối hàng tồn kho.
 • Làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan để đảm bảo việc dự trữ được thực hiện hiệu quả.
 • Tham gia các cuộc họp, hội thảo để cập nhật kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm về quản lý dự trữ.

- Phát triển và Triển khai Quy trình Mới:

 • Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp công nghệ để cải thiện quy trình quản lý dự trữ.
 • Thử nghiệm và triển khai các quy trình mới nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn trong quản lý dự trữ.
 • Đánh giá hiệu quả của các quy trình mới và điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo phù hợp với thực tế.

b) Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng

- Quản lý Nhân sự:

 • Tuyển dụng và Tuyển chọn:
 • Thực hiện các quy trình tuyển dụng, bao gồm đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn và lựa chọn ứng viên phù hợp.
 • Thực hiện các thủ tục tuyển chọn nhân viên mới, bao gồm chuẩn bị hợp đồng lao động và tổ chức chương trình đào tạo định hướng.

- Đào tạo và Phát triển:

 • Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên.
 • Đánh giá hiệu quả đào tạo và đề xuất các chương trình phát triển nghề nghiệp phù hợp.

- Quản lý Hồ sơ Nhân sự:

 • Lưu trữ và cập nhật thông tin hồ sơ nhân sự, bao gồm hợp đồng lao động, bản đánh giá, quyết định tăng lương và các tài liệu liên quan khác.
 • Đảm bảo tính bảo mật và chính xác của thông tin nhân sự.

- Đánh giá Hiệu suất và Phát triển Nhân viên:

 • Thực hiện các quy trình đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, bao gồm xây dựng tiêu chí đánh giá và tổ chức các buổi đánh giá định kỳ.
 • Cung cấp phản hồi và tư vấn phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, giúp họ nâng cao hiệu suất làm việc và phát triển kỹ năng.
 • Quản lý và theo dõi kế hoạch phát triển cá nhân cho từng nhân viên, đảm bảo họ đạt được các mục tiêu nghề nghiệp đề ra.

- Quản lý Chính sách và Quy trình Nhân sự:

 • Xây dựng và cập nhật các chính sách nhân sự, bao gồm các quy định về làm việc, chính sách lương thưởng, chế độ phúc lợi và các quy trình hành chính.
 • Đảm bảo sự tuân thủ của nhân viên đối với các chính sách và quy định của công ty.
 • Tư vấn cho quản lý cấp cao về các vấn đề liên quan đến nhân sự và tổ chức.

- Hỗ trợ Hành chính Văn phòng:

 • Quản lý hoạt động hành chính văn phòng, bao gồm xử lý văn thư, lưu trữ tài liệu và quản lý văn phòng phẩm.
 • Tổ chức và quản lý các sự kiện nội bộ, như cuộc họp, hội thảo và các hoạt động team building.
 • Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ và hiệu quả cho nhân viên.

- Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp:

 • Tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp tích cực.
 • Khuyến khích sự tham gia của nhân viên vào các hoạt động văn hóa, tạo điều kiện để họ thể hiện ý kiến và đóng góp ý tưởng.
 • Đánh giá và điều chỉnh các chương trình văn hóa doanh nghiệp để đảm bảo phù hợp với sự phát triển của tổ chức.

- Quản lý Quan hệ Lao động:

 • Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến quan hệ lao động, bao gồm tranh chấp, khiếu nại và kỷ luật.
 • Thực hiện các biện pháp để đảm bảo mối quan hệ lao động tốt đẹp giữa nhân viên và ban quản lý.
 • Tư vấn cho quản lý cấp cao về các chiến lược và chính sách nhằm duy trì và cải thiện quan hệ lao động.

- Báo cáo và Phân tích:

 • Chuẩn bị các báo cáo định kỳ về tình hình nhân sự, bao gồm báo cáo về tuyển dụng, đào tạo, hiệu suất làm việc và các hoạt động nhân sự khác.
 • Phân tích dữ liệu nhân sự để đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả quản lý nhân sự.
 • Báo cáo lên ban lãnh đạo về các vấn đề nhân sự quan trọng và đề xuất giải pháp phù hợp.

Nếu đang mong muốn trở thành Chuyên viên của Tổng cục dự trữ nhà nước trong năm nay, đăng kí ngay khóa học kiến thức chung, tiếng anh và nghiệp vụ được xây dựng riêng về giáo trình và lộ trình học cho thí sinh Chuyên viên. 

Nội dung học Kiến thức Nghiệp vụ của vị trí Chuyên viên gồm 12 buổi học, cung cấp kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ lĩnh vực Ngân sách nhà nước và Dự trữ quốc gia, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong Luật ngân sác nhà nước 2015 và Luật Dự trữ Quốc gia 2012.

>> Xem thêm: Lộ trình Luyện thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước dành cho vị trí Chuyên viên

c) Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

- Lập Kế hoạch và Phân tích Dự án:

 • Lập kế hoạch đầu tư:
  • Xác định mục tiêu, phạm vi và ngân sách của dự án.
  • Đánh giá tính khả thi và phân tích rủi ro của dự án đầu tư xây dựng.
 • Nghiên cứu và phân tích thị trường:
  • Thu thập và phân tích dữ liệu về nhu cầu thị trường, xu hướng phát triển và cơ hội đầu tư.
  • Đề xuất các giải pháp đầu tư hiệu quả dựa trên kết quả phân tích.

- Quản lý Quy trình Đấu thầu:

 • Chuẩn bị hồ sơ mời thầu:
  • Soạn thảo và công bố hồ sơ mời thầu, bao gồm các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chí đánh giá và điều kiện hợp đồng.
  • Đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định trong quá trình mời thầu.
 • Đánh giá và lựa chọn nhà thầu:
  • Tổ chức và quản lý quy trình đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và lựa chọn nhà thầu phù hợp.
  • Thương thảo và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chọn.

- Giám sát và Quản lý Tiến độ Dự án:

 • Theo dõi và kiểm soát tiến độ:
  • Lập kế hoạch chi tiết và theo dõi tiến độ thi công của dự án.
  • Đảm bảo các công việc được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng đề ra.
 • Quản lý chi phí và ngân sách:
  • Kiểm soát chi phí phát sinh và đảm bảo ngân sách dự án được sử dụng hiệu quả.
  • Báo cáo và đề xuất các biện pháp điều chỉnh khi cần thiết để duy trì ngân sách dự án.

- Quản lý Chất lượng và An toàn:

 • Đảm bảo chất lượng công trình:
  • Kiểm tra và giám sát chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định.
  • Phối hợp với các bên liên quan để khắc phục các sự cố và đảm bảo chất lượng công trình.
 • Quản lý an toàn lao động:
  • Xây dựng và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trên công trường.
  • Kiểm tra và giám sát việc tuân thủ các quy định an toàn lao động của các nhà thầu và nhân viên.

- Quản lý Hồ sơ và Tài liệu Dự án:

 • Lưu trữ và quản lý hồ sơ dự án:
  • Lưu trữ các tài liệu liên quan đến dự án, bao gồm hồ sơ thiết kế, hợp đồng, biên bản và các tài liệu khác.
  • Đảm bảo tính chính xác và bảo mật của các tài liệu dự án.
 • Báo cáo và trình bày:
  • Chuẩn bị các báo cáo định kỳ về tiến độ, chi phí và chất lượng của dự án.
  • Trình bày thông tin dự án cho ban lãnh đạo và các bên liên quan.

- Phối hợp và Liên lạc với Các Bên Liên Quan:

 • Giao tiếp với các bên liên quan:
  • Duy trì liên lạc thường xuyên với chủ đầu tư, nhà thầu, các cơ quan quản lý và các bên liên quan khác.
  • Giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo thông tin được thông suốt giữa các bên.
 • Tổ chức các cuộc họp:
  • Tổ chức và tham gia các cuộc họp dự án để thảo luận về tiến độ, chất lượng và các vấn đề liên quan.
  • Ghi nhận và theo dõi các quyết định và hành động cần thiết sau cuộc họp.

- Nghiên cứu và Đề xuất Cải tiến:

 • Nghiên cứu công nghệ và phương pháp mới:
  • Tìm hiểu và áp dụng các công nghệ, phương pháp xây dựng tiên tiến để nâng cao hiệu quả và chất lượng công trình.
  • Đề xuất các cải tiến và giải pháp sáng tạo nhằm tối ưu hóa quy trình quản lý dự án.
 • Đánh giá hiệu quả dự án:
  • Phân tích kết quả và hiệu quả của dự án sau khi hoàn thành.
  • Rút ra các bài học kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp cải thiện cho các dự án tương lai.

d) Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin

- Quản lý Hệ thống và Cơ sở Hạ tầng CNTT:

 • Quản lý hệ thống mạng:
  • Giám sát và quản lý hệ thống mạng của tổ chức, đảm bảo tính ổn định và an toàn.
  • Cấu hình và bảo trì các thiết bị mạng như router, switch, firewall.
 • Quản lý máy chủ và lưu trữ:
  • Quản lý và bảo trì các máy chủ, hệ thống lưu trữ dữ liệu và đảm bảo khả năng truy cập dữ liệu.
  • Thực hiện các biện pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu.

- Bảo mật Thông tin:

 • Xây dựng chính sách bảo mật:
  • Phát triển và triển khai các chính sách, quy trình bảo mật thông tin.
  • Đào tạo nhân viên về nhận thức an ninh mạng và bảo mật thông tin.
 • Giám sát và phản ứng sự cố:
  • Theo dõi các hệ thống để phát hiện và phản ứng kịp thời với các sự cố an ninh mạng.
  • Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và khắc phục các lỗ hổng bảo mật.

- Quản lý Dự án CNTT:

 • Lập kế hoạch và triển khai dự án:
  • Lập kế hoạch, ngân sách và lịch trình cho các dự án CNTT.
  • Điều phối và giám sát việc triển khai các dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và ngân sách.
 • Đánh giá và lựa chọn công nghệ:
  • Nghiên cứu và đánh giá các công nghệ mới để đề xuất ứng dụng phù hợp cho tổ chức.
  • Đàm phán và làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ và công nghệ.

- Hỗ trợ và Bảo trì Hệ thống:

 • Hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng:
  • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nhân viên trong việc sử dụng các phần mềm và thiết bị CNTT.
  • Giải quyết các sự cố kỹ thuật và cung cấp giải pháp nhanh chóng.
 • Bảo trì và nâng cấp hệ thống:
  • Thực hiện các biện pháp bảo trì định kỳ và nâng cấp hệ thống CNTT để đảm bảo hoạt động hiệu quả.
  • Quản lý và cập nhật các phần mềm, ứng dụng và hệ điều hành.

- Quản lý Dữ liệu và Cơ sở Dữ liệu:

 • Quản lý cơ sở dữ liệu:
  • Thiết kế, triển khai và quản lý các cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu.
  • Tối ưu hóa hiệu suất cơ sở dữ liệu và thực hiện các biện pháp sao lưu, phục hồi dữ liệu.
 • Phân tích dữ liệu:
  • Thu thập, phân tích và báo cáo các dữ liệu liên quan đến hoạt động CNTT của tổ chức.
  • Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc truy xuất và phân tích dữ liệu.

- Đào tạo và Phát triển Kỹ năng CNTT:

 • Đào tạo nhân viên:
  • Tổ chức các khóa đào tạo và hội thảo về các công nghệ và kỹ năng CNTT mới.
  • Hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên trong việc sử dụng các công cụ và hệ thống CNTT.
 • Phát triển kỹ năng chuyên môn:
  • Liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng mới trong lĩnh vực CNTT.
  • Tham gia các khóa học và chứng chỉ chuyên môn để nâng cao trình độ.

- Quản lý Quan hệ với Nhà cung cấp:

 • Lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp:
  • Lựa chọn và đàm phán với các nhà cung cấp dịch vụ và thiết bị CNTT.
  • Đánh giá hiệu suất và chất lượng dịch vụ của các nhà cung cấp.
 • Quản lý hợp đồng và ngân sách:
  • Quản lý các hợp đồng dịch vụ và đảm bảo tuân thủ các điều khoản hợp đồng.
  • Theo dõi và quản lý ngân sách cho các dự án và hoạt động CNTT.

Nếu bạn đang mong muốn trở thành Chuyên viên của Tổng cục dự trữ nhà nước trong năm nay, đăng kí ngay khóa học kiến thức chung, tiếng anh và nghiệp vụ được xây dựng riêng về giáo trình và lộ trình học cho thí sinh Chuyên viên. 

Nội dung học Kiến thức Nghiệp vụ của vị trí Chuyên viên gồm 12 buổi học, cung cấp kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ lĩnh vực Ngân sách nhà nước và Dự trữ quốc gia, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong Luật ngân sác nhà nước 2015 và Luật Dự trữ Quốc gia 2012.

>> Xem thêm: Lộ trình Luyện thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước dành cho vị trí Chuyên viên

2.2 Văn thư viên

- Quản lý và Lưu trữ Tài liệu:

 • Lưu trữ hồ sơ:
  • Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu một cách khoa học, dễ dàng tìm kiếm và truy xuất khi cần.
  • Đảm bảo tính bảo mật và an toàn của các hồ sơ, tài liệu quan trọng.
 • Quản lý hồ sơ điện tử:
  • Sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ để lưu trữ và quản lý tài liệu điện tử.
  • Đảm bảo dữ liệu được sao lưu định kỳ và có thể khôi phục khi cần.

- Xử lý Văn bản Đến và Đi:

 • Nhận và xử lý văn bản đến:
  • Nhận, kiểm tra và phân loại văn bản, tài liệu từ các nguồn khác nhau.
  • Ghi nhận và phân phối văn bản đến các phòng ban hoặc cá nhân liên quan.
 • Soạn thảo và gửi văn bản đi:
  • Soạn thảo, định dạng và chuẩn bị văn bản, tài liệu theo yêu cầu.
  • Gửi văn bản đến các bên liên quan qua các phương thức phù hợp như email, bưu điện hoặc hệ thống quản lý văn bản.

- Quản lý Lịch và Lập Kế hoạch:

 • Quản lý lịch làm việc:
  • Sắp xếp và quản lý lịch làm việc, cuộc họp và các sự kiện của lãnh đạo và các phòng ban.
  • Nhắc nhở và đảm bảo các cuộc họp, sự kiện diễn ra đúng lịch trình.
 • Lập kế hoạch và tổ chức sự kiện:
  • Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo của tổ chức.
  • Chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ cho sự kiện.

- Hỗ trợ Hành chính Văn phòng:

 • Quản lý văn phòng phẩm:
  • Theo dõi và quản lý kho văn phòng phẩm, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng phục vụ công việc.
  • Đặt hàng và bổ sung văn phòng phẩm khi cần thiết.
 • Hỗ trợ các công việc hành chính:
  • Hỗ trợ các công việc hành chính khác như photocopy, in ấn, và chuẩn bị tài liệu.
  • Đón tiếp và hướng dẫn khách đến làm việc tại văn phòng.

- Quản lý Thông tin và Liên lạc:

 • Quản lý thông tin nội bộ:
  • Thu thập, tổng hợp và phân phối thông tin nội bộ đến các phòng ban và nhân viên.
  • Đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác và kịp thời.
 • Liên lạc với các đối tác:
  • Duy trì liên lạc với các đối tác, nhà cung cấp và khách hàng qua email, điện thoại và các phương tiện liên lạc khác.
  • Xử lý và trả lời các yêu cầu, thắc mắc của đối tác và khách hàng.

- Hỗ trợ Lãnh đạo:

 • Hỗ trợ lãnh đạo:
  • Hỗ trợ lãnh đạo trong việc sắp xếp lịch làm việc, chuẩn bị tài liệu và tổ chức các cuộc họp.
  • Thực hiện các công việc được lãnh đạo giao phó một cách nhanh chóng và chính xác.
 • Soạn thảo và quản lý văn bản:
  • Soạn thảo các văn bản, báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo.
  • Lưu trữ và quản lý các văn bản, tài liệu của lãnh đạo.

- Quản lý và Cập nhật Cơ sở Dữ liệu:

 • Cập nhật thông tin:
  • Cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu liên quan đến nhân viên, khách hàng, và các đối tác.
  • Đảm bảo thông tin được cập nhật kịp thời và chính xác.
 • Phân tích và báo cáo:
  • Thu thập và phân tích dữ liệu để lập báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của văn phòng.
  • Trình bày thông tin dưới dạng biểu đồ, bảng biểu để dễ dàng theo dõi và phân tích.

2.3 Kỹ thuật viên về bảo quản hàng DTQG

- Quản lý và Bảo quản Hàng Dự trữ:

 • Kiểm tra và đánh giá chất lượng hàng hóa:
  • Thực hiện kiểm tra định kỳ và đánh giá chất lượng của các mặt hàng dự trữ.
  • Đảm bảo hàng hóa được bảo quản đúng điều kiện kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định.
 • Lập kế hoạch bảo quản:
  • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch bảo quản hàng hóa theo mùa vụ, thời gian và điều kiện lưu trữ.
  • Theo dõi và điều chỉnh kế hoạch bảo quản khi cần thiết để đảm bảo chất lượng hàng hóa.

- Theo dõi và Kiểm soát Điều kiện Bảo quản:

 • Quản lý kho bãi:
  • Quản lý và sắp xếp kho bãi lưu trữ hàng hóa một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng truy xuất.
  • Kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và các yếu tố môi trường trong kho để đảm bảo điều kiện bảo quản tối ưu.
 • Sử dụng thiết bị và công nghệ bảo quản:
  • Sử dụng các thiết bị đo lường, kiểm soát và bảo quản hiện đại để giám sát và duy trì điều kiện lưu trữ.
  • Thực hiện bảo trì, sửa chữa các thiết bị bảo quản khi cần thiết.

- Xử lý và Bảo vệ Hàng hóa:

 • Xử lý hàng hóa bị hư hỏng:
  • Phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề hư hỏng, biến chất của hàng hóa.
  • Thực hiện các biện pháp phục hồi chất lượng hoặc tiêu hủy hàng hóa không đạt yêu cầu theo quy định.
 • Bảo vệ hàng hóa khỏi côn trùng, nấm mốc:
  • Sử dụng các biện pháp phòng chống và tiêu diệt côn trùng, nấm mốc trong kho bãi.
  • Đảm bảo hàng hóa không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố gây hại từ môi trường.

- Quản lý Hồ sơ và Tài liệu Bảo quản:

 • Lưu trữ và quản lý hồ sơ bảo quản:
  • Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình bảo quản hàng hóa, bao gồm nhật ký bảo quản, biên bản kiểm tra, báo cáo định kỳ.
  • Đảm bảo tính chính xác và bảo mật của các hồ sơ, tài liệu.
 • Báo cáo và phân tích dữ liệu:
  • Thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến tình trạng và chất lượng hàng hóa dự trữ.
  • Lập báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình bảo quản hàng hóa cho lãnh đạo.

- Đảm bảo Tuân thủ Quy định và Tiêu chuẩn:

 • Tuân thủ quy định pháp luật:
  • Đảm bảo mọi hoạt động bảo quản hàng hóa đều tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.
  • Cập nhật và áp dụng các quy định, tiêu chuẩn mới trong công tác bảo quản.
 • Kiểm tra và đánh giá nội bộ:
  • Thực hiện kiểm tra nội bộ và đánh giá tình hình thực hiện công tác bảo quản hàng hóa.
  • Đề xuất các biện pháp cải tiến và nâng cao hiệu quả bảo quản.

- Phối hợp với Các Đơn vị Liên Quan:

 • Phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục:
  • Hợp tác với các phòng ban, đơn vị khác trong Tổng cục để đảm bảo quá trình bảo quản hàng hóa diễn ra thuận lợi.
  • Tham gia các cuộc họp, hội nghị liên quan đến công tác bảo quản hàng hóa.
 • Liên lạc với đối tác và nhà cung cấp:
  • Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ bảo quản để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho hàng hóa.
  • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác và mua sắm thiết bị.

- Đào tạo và Nâng cao Nghiệp vụ:

 • Đào tạo nhân viên:
  • Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về kỹ thuật bảo quản hàng hóa cho nhân viên.
  • Hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên trong công tác bảo quản hàng hóa.
 • Nâng cao nghiệp vụ cá nhân:
  • Tham gia các khóa học, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và kỹ năng mới trong lĩnh vực bảo quản.
  • Áp dụng các phương pháp, công nghệ tiên tiến trong công tác bảo quản hàng hóa.

Nếu bạn đang mong muốn trở thành Kỹ thuật viên về bảo quản hàng DTQG của Tổng cục dự trữ nhà nước trong năm nay, đăng kí ngay khóa học kiến thức chung, tiếng anh và nghiệp vụ được xây dựng riêng về giáo trình và lộ trình học cho thí sinh Kỹ thuật viên về bảo quản hàng DTQG. 

Nội dung học Kiến thức Nghiệp vụ của vị trí Kỹ thuật viên về bảo quản hàng DTQG gồm 07 buổi học, cung cấp kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ lĩnh vực dự trữ quốc gia, Luật chất lượng sản phẩm và hàng hoá, đặc biệt dạy sâu các nội dung liên hệ thực tế.

>> Xem thêm: Lộ trình Luyện thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước dành cho vị trí Kỹ thuật viên.

2.4 Thủ kho bảo quản hàng DTQG

- Quản lý và Vận hành Kho:

 • Sắp xếp và lưu trữ hàng hóa:
  • Sắp xếp hàng hóa trong kho theo quy định, đảm bảo dễ dàng truy xuất và quản lý.
  • Đảm bảo hàng hóa được lưu trữ đúng vị trí, theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu bảo quản.
 • Vận hành các thiết bị kho:
  • Sử dụng và bảo trì các thiết bị kho như xe nâng, pallet, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống an ninh, v.v.
  • Đảm bảo các thiết bị hoạt động tốt và an toàn.

- Nhập và Xuất Hàng:

 • Kiểm tra hàng hóa nhập kho:
  • Kiểm tra và đối chiếu số lượng, chất lượng hàng hóa nhập kho với chứng từ.
  • Ghi nhận và báo cáo kịp thời các trường hợp hàng hóa không đạt tiêu chuẩn.
 • Xuất kho và bàn giao hàng hóa:
  • Thực hiện các thủ tục xuất kho, đảm bảo hàng hóa được bàn giao đúng số lượng, chất lượng và đúng thời gian.
  • Lập biên bản bàn giao và các chứng từ liên quan khi xuất kho.

- Kiểm kê và Báo cáo:

 • Kiểm kê định kỳ:
  • Thực hiện kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ theo quy định của Tổng cục.
  • So sánh số liệu thực tế với số liệu sổ sách, phát hiện và xử lý các sai lệch (nếu có).
 • Lập báo cáo:
  • Lập báo cáo về tình hình hàng hóa trong kho, bao gồm báo cáo nhập, xuất, tồn kho và chất lượng hàng hóa.
  • Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh cho lãnh đạo.

- Bảo quản và Bảo vệ Hàng hóa:

 • Bảo quản hàng hóa:
  • Đảm bảo hàng hóa được bảo quản theo đúng điều kiện quy định về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và các yếu tố môi trường khác.
  • Sử dụng các biện pháp phòng ngừa côn trùng, nấm mốc và các yếu tố gây hại khác.
 • Bảo vệ hàng hóa:
  • Đảm bảo an ninh, an toàn cho hàng hóa trong kho, phòng ngừa và xử lý các tình huống mất mát, hư hỏng.
  • Triển khai các biện pháp an ninh như camera giám sát, hệ thống báo động, bảo vệ.

- Quản lý Hồ sơ và Chứng từ:

 • Lưu trữ hồ sơ:
  • Quản lý và lưu trữ các chứng từ, hồ sơ liên quan đến nhập, xuất, tồn kho và bảo quản hàng hóa.
  • Đảm bảo tính chính xác và bảo mật của các hồ sơ, chứng từ.
 • Sử dụng phần mềm quản lý kho:
  • Sử dụng các phần mềm quản lý kho để theo dõi và cập nhật số liệu hàng hóa.
  • Đảm bảo các thông tin trên phần mềm luôn được cập nhật kịp thời và chính xác.

- Phối hợp và Liên lạc:

 • Phối hợp với các phòng ban:
  • Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác trong Tổng cục để đảm bảo quy trình nhập, xuất và bảo quản hàng hóa diễn ra thuận lợi.
  • Tham gia các cuộc họp, hội nghị liên quan đến công tác kho bãi và bảo quản hàng hóa.
 • Liên lạc với nhà cung cấp và khách hàng:
  • Liên lạc và làm việc với nhà cung cấp, đối tác và khách hàng về các vấn đề liên quan đến hàng hóa trong kho.
  • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình nhập, xuất và bảo quản hàng hóa.

- Đào tạo và Nâng cao Nghiệp vụ:

 • Đào tạo nhân viên kho:
  • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên kho về các quy trình, kỹ năng và biện pháp bảo quản hàng hóa.
  • Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên kho.
 • Nâng cao kỹ năng cá nhân:
  • Tham gia các khóa học, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và kỹ năng mới trong lĩnh vực quản lý kho và bảo quản hàng hóa.
  • Áp dụng các phương pháp, công nghệ tiên tiến trong công tác kho bãi và bảo quản.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước tuyển dụng ứng viên các vị trí Kỹ thuật viên/Thủ kho với yêu cầu ngành học tương đối hẹp, vì vậy nội dung đề thi viết của vị trí Thủ kho/Kỹ thuật viên cũng rất đặc thù theo ngành học. 

Ứng viên ngoài ôn tập lại các kiến thức liên quan được dạy tại trường đại học cần phải học thêm kiến thức về Luật dự trữ. UB Academy xây dựng 07 buổi học cho ứng viên vị trí Thủ kho/ Kỹ thuật viên bổ trợ cấp tốc kiến thức Luật Dự trữ và Luật chất lượng sản phẩm và hàng hoá, đặc biệt dạy sâu các kiến thức liên hệ thực tế, giúp bạn tăng điểm bài thi Kiến thức Nghiệp vụ.

>> Xem thêm: Lộ trình Luyện thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước dành cho vị trí Thủ kho

2.5 NV bảo vệ kho dự trữ

- Đảm bảo An ninh và An toàn Kho Bãi:

 • Kiểm tra và giám sát khu vực kho:
  • Thực hiện kiểm tra và giám sát khu vực kho hàng ngày để đảm bảo không có hoạt động bất thường.
  • Tuần tra định kỳ và kiểm tra các cửa ra vào, cửa sổ, và hàng rào bảo vệ.
 • Sử dụng hệ thống an ninh:
  • Vận hành và giám sát hệ thống camera giám sát, báo động và các thiết bị an ninh khác.
  • Kiểm tra và bảo trì định kỳ các thiết bị an ninh để đảm bảo chúng hoạt động tốt.

- Kiểm soát Người và Phương tiện Ra Vào:

 • Kiểm soát người ra vào:
  • Kiểm tra giấy tờ, thẻ nhân viên hoặc giấy phép ra vào của người vào khu vực kho.
  • Ghi nhận thông tin và lý do vào kho của các cá nhân không phải là nhân viên chính thức.
 • Kiểm soát phương tiện ra vào:
  • Kiểm tra và ghi nhận thông tin của các phương tiện ra vào khu vực kho.
  • Đảm bảo các phương tiện ra vào đúng quy định và không mang theo hàng hóa trái phép.

- Phòng chống Cháy nổ và Sự cố:

 • Kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC):
  • Kiểm tra và bảo trì định kỳ hệ thống PCCC, bao gồm bình chữa cháy, hệ thống báo cháy và hệ thống phun nước tự động.
  • Đảm bảo các lối thoát hiểm luôn thông thoáng và không bị cản trở.
 • Ứng phó sự cố:
  • Thực hiện các biện pháp ứng phó nhanh chóng và hiệu quả trong trường hợp xảy ra cháy nổ hoặc sự cố khẩn cấp.
  • Hỗ trợ sơ tán và cứu hộ nhân viên, hàng hóa trong trường hợp cần thiết.

- Báo cáo và Ghi chép:

 • Lập báo cáo an ninh:
  • Ghi chép và lập báo cáo hàng ngày về tình hình an ninh, các sự cố xảy ra và các biện pháp đã thực hiện.
  • Báo cáo kịp thời cho cấp trên về các vấn đề an ninh nghiêm trọng hoặc khẩn cấp.
 • Ghi chép thông tin ra vào:
  • Ghi chép đầy đủ thông tin về người và phương tiện ra vào khu vực kho.
  • Lưu trữ các tài liệu và báo cáo liên quan đến an ninh một cách cẩn thận và có hệ thống.

- Phối hợp với Các Đơn vị Liên quan:

 • Phối hợp với các phòng ban:
  • Phối hợp với các phòng ban khác trong Tổng cục để đảm bảo an ninh, an toàn cho khu vực kho.
  • Tham gia các cuộc họp, hội nghị liên quan đến công tác bảo vệ và an ninh.
 • Liên lạc với cơ quan chức năng:
  • Liên lạc và phối hợp với các cơ quan chức năng như công an, lực lượng cứu hỏa khi cần thiết.
  • Hỗ trợ và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra và xử lý sự cố.

- Đào tạo và Nâng cao Nghiệp vụ:

 • Đào tạo nhân viên mới:
  • Hướng dẫn và đào tạo nhân viên mới về các quy trình, kỹ năng và biện pháp bảo vệ kho.
  • Tổ chức các buổi diễn tập, tập huấn về PCCC và an ninh.
 • Nâng cao kỹ năng cá nhân:
  • Tham gia các khóa học, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và kỹ năng mới trong lĩnh vực bảo vệ và an ninh.
  • Áp dụng các phương pháp, công nghệ tiên tiến trong công tác bảo vệ kho.

2.6. Kế toán viên

- Xử lý và Ghi Sổ Kế toán:

 • Nhập liệu và kiểm tra chứng từ:
  • Nhận và kiểm tra các chứng từ liên quan đến thu chi, nhập kho, xuất kho và các giao dịch tài chính khác.
  • Nhập liệu chính xác thông tin từ các chứng từ vào hệ thống kế toán.
 • Ghi sổ kế toán:
  • Lập và duy trì sổ sách kế toán, bao gồm sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản.
  • Đảm bảo sự phân bổ chính xác các khoản chi phí và thu nhập theo đúng quy định.

- Phân tích Tài chính:

 • Tổng hợp báo cáo tài chính:
  • Chuẩn bị và tổng hợp các báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm của tổ chức.
  • Phân tích số liệu tài chính để cung cấp thông tin hỗ trợ quản lý và ra quyết định.
 • Đối chiếu số liệu:
  • So sánh và đối chiếu số liệu tài chính với các dữ liệu thực tế để phát hiện và khắc phục sai sót.
  • Đánh giá hiệu quả và tính minh bạch của các hoạt động tài chính.

- Thực Hiện Các Quy Trình Kiểm Toán:

 • Chuẩn bị hồ sơ kiểm toán:
  • Hỗ trợ trong việc chuẩn bị hồ sơ cho các cuộc kiểm toán nội bộ và bên ngoài.
  • Cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết cho các nhóm kiểm toán.
 • Giải quyết các vấn đề kiểm toán:
  • Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán và thực hiện các biện pháp cần thiết để cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Quản lý Thuế và Báo Cáo Thuế:

 • Tính toán và khai báo thuế:
  • Tính toán các khoản thuế cần nộp theo đúng quy định của pháp luật thuế.
  • Chuẩn bị và nộp báo cáo thuế định kỳ và báo cáo cuối năm đầy đủ và đúng hạn.
 • Đối chiếu và kiểm tra thuế:
  • Kiểm tra và đối chiếu các số liệu thuế với các dữ liệu kế toán để đảm bảo tính chính xác.
  • Xử lý các tranh chấp liên quan đến thuế khi cần thiết.

- Hỗ trợ Quản lý Tài chính:

 • Cung cấp thông tin phân tích:
  • Cung cấp thông tin phân tích về tình hình tài chính và hiệu suất hoạt động cho các bộ phận quản lý.
  • Hỗ trợ trong việc phân tích chi phí, doanh thu và lợi nhuận để đưa ra các chiến lược và quyết định kinh doanh.

- Đảm bảo Tuân thủ Pháp Luật và Quy Định:

 • Cập nhật và áp dụng quy định mới:
  • Theo dõi và cập nhật các quy định pháp luật mới liên quan đến kế toán và tài chính.
  • Áp dụng các quy định mới vào thực tiễn để đảm bảo tuân thủ luật pháp.

Thực Hiện Các Nhiệm Vụ Khác theo Yêu Cầu:

 • Hỗ trợ trong các dự án đặc biệt:
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác như theo dõi chi tiêu dự án, phân tích chi phí, hoặc hỗ trợ trong việc xây dựng ngân sách.
  • Tham gia vào các dự án cải tiến quy trình và hệ thống kế toán khi có yêu cầu.

Ngoài phần thi kiến thức chung và tiếng anh, nội dung Nghiệp vụ của vị trí Kế toán được đánh giá là nặng nhất vì yêu cầu ứng viên học nhiều nội dung hơn các vị trí khác. Phần kiến thức Nghiệp vụ của vị trí Kế toán gồm 10 buổi học tương tác và 07 buổi E-learning. 

Ngoài các nội dung chung về nghiệp vụ lĩnh vực Ngân sách nhà nước và Dự trữ quốc gia như vị trí Chuyên viên, học viên ôn thi Kế toán viên sẽ học thêm các buổi về các kiến thức và kĩ năng liên quan đến kế toán trong Luật kế toán 2019.

>> >> Xem thêm: Lộ trình Luyện thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước dành cho vị trí Kế toán viên

UB Academy CAM KẾT HỌC VIÊN ĐẬU QUA VÒNG 1 khi tham gia học đúng và đủ lộ trình khoá Luyện thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước!

Đăng ký ngay khoá Luyện thi Tổng cục Dự trữ Nhà nước, khai giảng vào ngày 08/07/2024. Ngay sau khi đăng ký, bạn sẽ được truy cập học sớm những nội dung tự học E-Learning và kho đề của UB Academy để gia tăng sức cạnh tranh của mình trước nhiều đối thủ!