messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 0982.873.883
Hỗ trợ tư vấn: 0982.873.883

Các dạng bài tập thường gặp trong đề Agribank

Cùng UB Academy điểm qua các dạng bài tập thường gặp trong đề thi Nghiệp vụ Agribank nhé!

>> Xem thêm: Hệ thống kiến thức trọng tâm vòng thi Nghiệp vụ Agribank

1. BÀI TẬP TÍNH LÃI VAY

Quy ước chung: 

 • 1 năm có 365 ngày (2018-nay)

 • Số lãi theo số ngày thực tế

 • Số ngày thức tế: Bỏ ngày đầu & lấy ngày cuối

Lãi vay = Gốc vay * Lãi suất/365 * Số ngày thực tế

Ví dụ: Khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 4 tháng, từ ngày 18/10/23. Tính số ngày gửi thực tế khi đáo hạn?

Thời gian gửi 04 tháng, từ ngày 18/10/2023

Kỳ hạn gửi từ ngày 18/10/2023 đến 18/02/2024

Nguyên tắc Bỏ ngày đầu (bỏ 18/10), lấy ngày cuối (18/02)

Tháng 10: 18/10 - 31/10 = 13 ngày

Tháng 11: 30 ngày

Tháng 12: 31 ngày

Tháng 1: 31 ngày

Tháng 2: 1/2 - 18/2 = 18 ngày 

Suy ra tổng số ngày = 123 ngày

Chú ý những bài khác tính trường hợp năm nhuận những năm 2016, 2020, 2024... thì tháng 2 có 29 ngày, cả năm có 366 ngày.

Các phương pháp tính lãi 

Đề thực tế Agribank Tính lãi vay

Câu 1: Ngân hàng B tài trợ cho chị Lan mua trả góp 1 căn hộ chung cư với giá trị cho vay là 1.200 triệu. Thời hạn tài trợ là 6 năm lãi suất tài trợ là 8%/năm, chị Lan thanh toán theo năm vào cuối mỗi năm. Ngân hàng B thu nợ gốc đều theo năm, lãi hàng kỳ được tính trên cơ sở dư nợ thực tế. Yêu cầu:

a. Xác định số tiền gốc chị Lan phải trả cho Ngân hàng B hàng kỳ?

b. Xác định tổng số lãi chị Lan phải trả cho Ngân hàng B?

c. Hết năm thứ 2, chị Lan đề nghị trả nợ trước hạn, xác định số tiền còn thiếu mà Ngân hàng B phải thu hồi?

Câu 2: Chị A được Ngân hàng cho vay để mua laptop trả góp trị giá 20 triệu đồng (đã bao gồm phí và thuế), Ngân hàng cho vay 80% giá trị trả góp, lãi suất 1,5%/tháng, tính theo dư nợ giảm dần, thời hạn vay 9 tháng.

Liệt kê các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ vay, đồng thời trả lời các câu hỏi sau:

 1. Lập bảng trả nợ, tính tiền gốc và lãi chị A phải thanh toán trong 4 tháng đầu tiên.

 2. Nếu chị A độc thân, không có người phụ thuộc, thu nhập tối thiểu chứng minh qua tài khoản là bao nhiêu. Biết chính sách nội bộ của NH ước tính chi phí trung bình mỗi tháng là 6 triệu/người/tháng.

2. BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Ứng viên thi tuyển vào Agribank cần nắm rõ 04 nhóm chỉ số Tài chính doanh nghiệp gồm cả công thức và ý nghĩa.

04 nhóm chỉ số Tài chính doanh nghiệp 

Nhóm năng lực hoạt động

1) Vòng quay Hàng tồn kho

2) Vòng quay Khoản phải thu

3) Vòng quay Tổng tài sản (AU)

4) Vòng quay Vốn lưu động

Khả năng thanh toán ngắn hạn

1) Khả năng thanh toán tổng quát

2) Khả năng thanh toán ngắn hạn (hiện hành)

3) Khả năng thanh toán nhanh

4) Khả năng thanh toán ngay (thức thời)

Khả năng thanh toán dài hạn

1) Hệ số nợ

2) Hệ số tự tài trợ (Hệ số VSCH)

3) Hệ số nợ + Hệ số tự tài trợ = 1

Tỷ suất sinh lời

1) ROS - Tỷ suất sinh lời doanh thu

2) ROE - Tỷ suất sinh lời VCSH

3) ROA - Tỷ suất sinh lời Tổng Tài sản

Phương pháp phân tích Dupont

>> Xem thêm: Hệ thống kiến thức trọng tâm vòng thi Nghiệp vụ Agribank

Đề thực tế Agribank Tài chính doanh nghiệp

Câu 1: Doanh nghiệp Hải Minh có tình hình tài chính tóm tắt như sau:

Tài sản

Nguồn vốn

Tài sản ngắn hạn

397.5

Nợ ngắn hạn

465

Tài sản dài hạn

337.5

Nợ dài hạn

112.5

Vốn chủ sở hữu

157.5

Tổng tài sản

735

Tổng nguồn vốn

735

Yêu cầu: Hiện tại Doanh nghiệp có vốn để sẵn sàng kinh doanh không?

Phân tích khả năng thanh toán và Cơ cấu Tài chính của Doanh nghiệp?

Nhận xét về tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn của DN.

Các chỉ tiêu đặc trưng của ngành như sau:

Hệ số thanh toán chung

2

Hệ số thanh toán ngắn hạn

1.1

Hệ số nợ

0.5

Hệ số tự tài trợ TSCĐ

0.6

Đây là kiểu bài tập về chỉ số Tài chính doanh nghiệp và rất hay được ra thi.

3. BÀI TẬP PHẦN THI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Một trong những nội dung ứng viên cần lưu ý là một số quy định mới mà Ngân hàng Nhà nước ban hành từ năm 2022 đến nay và đặc biệt là các quy định ảnh hưởng đến hoạt động quản lý kế toán. Những điều chỉnh mới này sẽ có thể được bao gồm trong phần lý thuyết và bài tập của phần thi Nghiệp vụ Agribank. Một trong những điểm mới ứng viên cần quan tâm:

Lãi suất khi rút trước hạn

a. Quy định trước ngày 01/08/2022

Nếu Khách hàng rút trước hạn 1 phần (hoặc toàn bộ) => Mặc nhiên quy định đó là rút trước hạn Toàn bộ => Áp dụng lãi suất tiền gửi Không kỳ hạn.

b. Quy định kể từ ngày 01/08/2022:

Căn cứ theo Thông tư 04/2022/TT-NHNN quy định áp dụng lãi sát rút tiền trước hạn tại Ngân hàng, quy định về Lãi suất rút trước hạn tiền gửi.

Nghiệp vụ tín dụng

 • Kế toán cho vay từng lần

 • Kế toán chuyển nợ quá hạn

 • Kế toán cho vay hạn mưucs

 • Kế toán cho vay hợp vốn

 • Kế toán trích lập dự phòng rủi ro

 • Kế toán xử lý nợ không có khả năng thu hồi

 • Kế toán nghiệp vụ bảo lãnh

Nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt

 • Sự nhầm lẫn giữa thanh toán Uỷ nhiệm thu & Séc có uỷ quyền chuyển nợ

 • Quy trình thanh toán Séc bảo chi

 • Xử lý với các trường hợp hạch toán thừa/thiếu (bị sai)

Nghiệp vụ quản lý Tài sản cố định

 • Nghiệp vụ mua sắm Tài sản cố định

 • Nghiệp vụ trích khấu hao Tài sản cố định

 • Điều chuyển Tài sản cố định

 • Đánh giá lại giá trị tài sản cố định

 • Thanh lý, nhượng bán tài sản

 • Kiểm kê tài sản

>>Xem thêm: Hệ thống kiến thức trọng tâm vòng thi Nghiệp vụ Agribank

4. ÔN THI VÒNG THI NGHIỆP VỤ AGRIBANK

Với phạm vi kiến thức lý thuyết rộng và nhiều dạng bài tập như trên, nhiều ứng viên gặp khó khăn trong việc chọn lọc ra các nội dung trọng tâm để ôn tập. Nhận thức được khó khăn này UB Academy không ngừng cải tiến để tạo ra giáo án và lộ trình dựa trên phương pháp 3Ts: Hiểu - Ghi nhớ - Vận dụng.

85% Học viên của UB đã đỗ Ngân hàng mục tiêu sau khi học khoá học này!

Khoá học Luyện thi Ngân hàng Agribank theo phương pháp 3Ts gồm:

Chuyên đề 1: E-learning kiến thức Ngân hàng nền tảng giúp học viên hệ thống hoá kiến thức trọng tâm cần học ở phần Hiểu biết chung, Pháp lý ngân hàng, Nghiệp vụ Tín dụng, Tài chính doanh nghiệp, Kinh tế học và các kiến thức bổ trợ khác.

Chuyên đề 2: Học tương tác tích luỹ kinh nghiệm cùng chuyên gia với các chuyên đề hàng tuần cung cấp kinh nghiệm thực tế của giảng viên ở cấp quản lý của ngân hàng, giúp học viên tự tin trả lời những câu hỏi thực tế trong vòng phỏng vấn và thích nghi tốt hơn trong công việc sau này. 

Chuyên đề 3: Tăng tốc về đích cùng Ngân hàng mục tiêu. Nội dung được xây dựng dựa trên đặc thù đề thi của mỗi ngân hàng và phần luyện đề dựa trên tỉ trọng kiến thức quy định bởi ngân hàng đó nhằm tối ưu kết quả thi tuyển cho ứng viên. Bên cạnh đó, tăng cường các buổi rèn luyện phỏng vấn với chuyên gia giúp ứng viên tự tin giải quyết tình huống trong vòng phỏng vấn.