Hành động thiết thực chiến thắng dịch bệnh Covid-19 – Hãy thực hiện ngay hôm nay !

Nguyễn Quế Anh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kêu gọi toàn thể cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động trong ngành, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh trên toàn quốc hãy thực hiện việc khai báo y tế tự nguyện.

 

Hãy tải phần mềm ứng dụng NCOVI tại địa chỉ https://onelink.to/3e6wap hoặc truy cập cổng khai báo điện tử (https://suckhoetoandan.vn/; https://tokhaiyte.vn/) để điền thông tin và làm theo các bước hướng dẫn.

 

Các gia đình học sinh hãy giúp đỡ, động viên con em mình trong việc khai báo. Khai báo y tế tự nguyện – Hành động thiết thực chiến thắng dịch bệnh Covid-19 – Hãy thực hiện ngay hôm nay !

Chia sẻ bài viết

covid19 mùa dịch

Khóa Học Tương Tự

Xem Các Khóa Học Khác >
Thu Gọn Các Khóa Học <

Bài Viết Liên Quan

Ôn Thi Vị Trí Quan Hệ Khách Hàng Tổng Hợp Kinh Nghiệm Và Tài Liệu Ôn Thi Vị Trí Quan Hệ Khách Hàng Đọc Tiếp
Hội thảo: ” Định hướng Ngân hàng – Ghi điểm tuyển dụng” tại HVNH Đọc Tiếp

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.